FEA-aftalen er forbedret

Kredsens FEA-aftale fra juni om pukkelafvikling blev genforhandlet i august med flere forbedringer, blandt andet fuld FEA-honorering på beskyttede fridøgn for deltidsansatte og ændret opgørelse af deltidsansattes timer.

Oprettet: 17.09.2020

Kredsens FEA-aftale fra juni om pukkelafvikling blev genforhandlet i august med flere forbedringer, blandt andet fuld FEA-honorering på beskyttede fridøgn for deltidsansatte og ændret opgørelse af deltidsansattes timer. Lokalt har TR og FTR med den forbedrede aftale i hånden allerede flere steder indgået aftaler med mærkbare resultater for medlemmer, som vælger at påtage sig de frivillige ekstra vagter.

Den oprindelige aftale afspejlede både kredsens krav om en gennemsnitlig honorering på ikke under 200% og regionens krav om en differentiering i forhold til, om man er ansat på fuld tid eller deltid. Mange deltidsansatte sygeplejersker fravalgte at påtage sig frivillige vagter på den baggrund, så puklen faldt ikke med den hast, regionen forudså. Kredsen tog medlemmernes reaktioner til efterretning og gik styrket til en genforhandling med regionen.

Der er flere ting at glæde sig over: TR og FTR har fået et forbedret udgangspunkt for at indgå lokale aftaler. Sygeplejersker, som påtager sig frivilligt ekstra arbejde, kan mærke den forbedrede honorering på lønsedlen. Og forbedringerne blev mulige, fordi sygeplejersker stod fast og sammen. Det understreger, at sammen ER vi stærkere! Kontakt din TR, FTR eller kredskontoret, tlf 7021 1662, hvis du vil vide mere om FEA.

mvh 

Formandskabet i DSR Kreds Hovedstaden

formandskabet_kreds_hovedstaden