Ferien skal være fredet

Tænk dig godt om, hvis du bliver spurgt, om du vil ændre på din planlagte ferie. Uanset om ændringen er begrundet i corona-situationen eller ej, så kontakt kredsen.

Oprettet: 17.06.2020

Ferie i et år med Corona og omlægning af ferieåret
Coronasituationen har medført en midlertidig lov, som giver mulighed for, at ikke-afholdt ferie inden den 30. april 2020 og ferie fra miniferieåret 1. maj 2020 - 31. august 2020 kan udskydes til efterfølgende ferieafholdelsesperioder.

Det kan kun ske, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19 krisen. Se mere om, hvad der skal være opfyldt i forbindelse med denne midlertidige lov i  DSR’s FAQ om corona under punktet ”Om ferie og afspadsering”. 

Der er ikke i øjeblikket en situation, hvor corona kan anvendes til at ændre på din ferie.

Title

Kontakt altid kredsen, hvis du bliver bedt om at ændre din ferie – uanset om det er begrundet i corona eller andre forhold. Det skal altid være ud fra en konkret vurdering, om arbejdsgiveren kan udsætte eller afbryde din ferie.

 

Hvis din ferie er påbegyndt
Lige meget hvad, så må din arbejdsgiver ikke bede dig om, at du afbryder din ferie for at gå på arbejde (se dog afsnittet her over om corona og ferie).

Hvis din ferie er planlagt, men ikke påbegyndt
Det er kun efter aftale med dig og med dit samtykke, at der kan ændres i din planlagte ferie. Hvis det ikke passer dig at ændre i din planlagte ferie, så sig nej tak til forslag om ændringer (se dog afsnittet her over om corona og ferie). 

Hvis du siger ja til at gå på arbejde i din planlagte ferie, får du helt almindelig betaling for den dag eller de dage, du arbejder. Altså ingen overarbejde, mistede fridage eller lignende. Du gemmer blot de antal dage, du arbejder, til ferie en anden gang. 

Hvis du bliver pålagt at ændre i din planlagte ferie
Arbejdsgiveren kan i helt ekstreme tilfælde (væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn) pålægge dig at ændre din planlagte ferie. Det sker dog yderst sjældent (se dog afsnittet her over om corona og ferie).

Hvis du bliver udsat for at ændre på din planlagte ferie, så ring til kredsen under alle omstændigheder.

Skulle der opstå en situation, hvor det er berettiget at ændre din planlagte ferie, så har du krav på at få dækket eventuelle økonomiske tab, du har ved at skulle ændre i din planlagte ferie. Det kan være afbestillingsudgift eller lignende. Men det er kun den type af økonomisk dispensation, du kan få.