FFP2/3 lempelse: Uanstændig nedprioritering

Arbejdstilsynet har midlertidigt lempet gældende regler, så FFP2/3 masker må bæres mere end tre timer. Kredsformand Kristina Robins raser og opfordrer sygeplejersker til at registrere hvor længe, de bærer maske og insisterer på, at der må findes andre løsninger, hvis man har gener.

Oprettet: 29.01.2021

Kredsen får mange henvendelser fra tillidsvalgte og medlemmer, som oplever gener og åndedrætsbesvær ved at bære de omdiskuterede masker under arbejdet med covid-patienter.

”Det er symptombehandling og en uanstændig løsning at ændre på reglerne i stedet for at løse problemet. Og det kan godt lade sig gøre at løse det gennem organisering, så man ikke bare vælger at nedprioritere sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Vi tager klokkeklar afstand fra, at sygeplejerskers sikkerhed og sundhed på denne måde bliver et individuelt anliggende, hvor den enkelte selv må vurdere omfanget og betydningen af gener”, udtaler kredsformand Kristina Robins

Kredsformand Hovedstaden Kristina Robins

Registrer brugen af maske
I lyset af de lempede regler opfordrer kredsen sygeplejerskerne til selv at registrere, hvor længe de bærer maskerne, når de er på arbejde. ”Har man gener og måske endda oplever helbredsmæssige konsekvenser, skal man ikke bære masken mere end max 3 timer. Og alle bør registrere, hvor meget de bruger maskerne, så en evt. langvarig/permanent skade kan dokumenteres”, siger kredsformanden.

Kredsens arbejdsmiljøansvarlige er i færd med at udarbejde et skema til brug for registreringen og melder mere ud snarest muligt.   

Fart på godkendelse og organisering
Kristina Robins opfordrer til, at arbejdsgiver tager konkret fat om problemet. ”Vi anerkender, at det er en udfordring at trække endnu større veksler på personale, der i forvejen er hårdt belastet. Men det er ikke i orden at se bort fra mulige helbredsrisici, og det må være muligt at organisere sig ud af problemet.
En anden mulighed er at sætte skub i en formel godkendelse af turbomasker, som vi ved ligger indkøbt og klar til brug på flere hospitaler. Og så finde en løsning på, hvordan de masker kan rengøres.
Der er ingen nemme løsninger, men der er andre løsninger end at forringe forholdene for ansatte i sundhedsvæsenet", slutter kredsformand Kristina Robins.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om DSRs holdning og brugen af FFP2/3 masker: Arbejdstilsynet lemper 3-timers tidsgrænse for FFP2/3-masker | Politik og nyheder, DSR

Læs udmeldingen fra Statens Serum Institut om brug af masker: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/brug-af-ffp2-3-masker-i-sundhedssektoren