Flere sygeplejestuderende i København

Kredsformand Kristina Robins glæder sig i et indslag i P4 København over det større indtag af sygeplejestuderende. Hun fremhæver samtidig, at det er lige så vigtigt at kunne fastholde de erfarne sygeplejersker, og det kræver et bedre arbejdsmiljø.

Oprettet: 31.07.2019

85 flere sygeplejerskestuderende end tidligere starter på Københavns Professionshøjskole i det kommende semester. Det er en stigning på 7%. 

"Der er brug for flere sygeplejersker, og derfor er det glædeligt, at flere har søgt ind, og flere er blevet optaget på sygeplejerskestudiet i vores område", siger Kredsformand Kristina Robins.

"Men der skal være nok praktikpladser og vel at mærke praktikpladser, som kan levere vejledning og uddannelse på et højt fagligt niveau. Det handler ikke kun om at få flere hænder i sygeplejen. Uddannelsen skal give de kommende sygeplejersker kompetencer på et højt fagligt niveau. Da praktikken er en meget vigtig del af uddannelsen til sygeplejerske, så skal antallet af egnede praktikpladser og dygtige vejledere følge med, når antallet af studerende stiger", fortsætter Kristina Robins. 

"Hvis vi skal lykkes med at få nok sygeplejersker, så kræver det samtidig, at man kan fastholde de erfarne sygeplejersker i faget", siger Kristina Robins.

"Mange sygeplejersker arbejder under et højt arbejdspres, og føler de må gå på kompromis med deres faglighed i hverdagen. Hvis de skal blive i faget og være med til at uddanne de nye sygeplejersker, så skal de have meget bedre rammer for at udføre deres fag", slutter Kristina Robins.

Kristina Robins har udtalt sig til P4 nyheder den 26/8 om det øgede antal studerende.