Forårets hellig- og fridage

Hvordan er det nu med løn og arbejdstid? Tjek det her.

Oprettet: 12.04.2019

For ansatte i region og kommuner er reglerne for frihed og aflønning i forårets hellig- og fridag følgende: 

Påsken

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er søgnehelligdage. Normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken. Hvis du arbejder i helligdagene, skal du skal aflønnes med et tillæg på 50% af timelønnen. 

Weekenden i påsken planlægges og honoreres som vanlig weekend. 

Pinsen

2. pinsedag er søgnehelligdag, og normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken. Hvis du arbejder i  2- pinsedag, skal du skal aflønnes med et tillæg på 50% af timelønnen. 
Weekenden i pinsen planlægges og honoreres som vanlig weekend.

1. maj 

Regionen

Ret til frihed i størst muligt omfang fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24.00

  • man skal ikke afspadsere timerne fra dagtjenestens begyndelse, men blot holde fri med løn, hvis det kan lade sig gøre.
  • hvis man ikke kan holde fri honoreres tjenesten med søndagstillæg.
  • hvis 1. maj falder på et fridøgn, en arbejdsfri dag, eller en feriedag, får man ingen erstatningstimer

Kommunerne

Kommunerne i Kreds Hovedstadens område har tre forskellige regler for afløning og ret til frihed, når det gælder 1. maj og grundlovsdag - 5. juni. 

Find reglerne for din kommune i oversigten her. 

Store bededag og Kristi himmelfartsdag

  • er søgnehelligdage, og der skal derfor ske nedskrivning af normtimeregnskabet svarende til ansættelsesbrøken. Hvis du arbejder i helligdagene, skal du skal aflønnes med et tillæg på 50% af timelønnen. 

Grundlovsdag

Regionen

Grundlovsdag 5. juni er en almindelig arbejdsdag.

Kommunerne

Kommunerne i Kreds Hovedstadens område har tre forskellige regler for afløning og ret til frihed, når det gælder 1. maj og grundlovsdag - 5. juni. 

Find reglerne for din kommune i oversigten her. 

Få mere hjælp her

Se videoerne på denne side, hvis du er i tvivl om normtimer, frihed, afspadsering mv.