Formandsskifte i Kreds Hovedstaden

Kristina Robins er tiltrådt som formand for Kreds Hovedstaden, efter at Vibeke Westh 28. juni med øjeblikkelig virkning fratrådte posten

Oprettet: 01.07.2019

”I formandsgruppen og kredsbestyrelsen står vi tæt og stærkt sammen om vores opgave: At arbejde for en endnu stærkere organisation med en mere gennemsigtig struktur. Det vil være til gavn for medlemmerne. Min intention er, at tillid og troværdighed er pejlemærker for lederskab,” udtaler Kristina Robins.

Hun understreger desuden, at kredsen arbejder videre med de politiske indsatsområder, som kredsbestyrelsen tidligere har lagt linjerne for.

Kredsformand Kristina Robins
Kredsformand Kristina Robins, DSR Kreds Hovedstaden

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Vibeke for hendes mangeårige indsats for DSR og kredsen” siger Kristina Robins og fortsætter, ”der er ingen tvivl om, at mange af kredsens stærke samarbejdsrelationer er Vibekes fortjeneste.”

Det medfører fratrædelsen

DSRs love beskriver, hvordan en proces forløber, når en formand fratræder:

  • Den tidligere 1. kredsnæstformand (Kristina Robins) bliver ny kredsformand, indtil valgperioden udløber
  • Den tidligere 2. kredsnæstformand (Signe Hagel Andersen) bliver ny 1. kredsnæstformand. Det betyder, at Signe indgår i DSRs hovedbestyrelse
  • Kredsbestyrelsen vælger en ny næstformand i egne rækker. Valget finder sted i august 2019
  • Næste valg til kredsbestyrelse og formandskab finder sted som planlagt i 2021. Alle poster er på valg.