God budgetaftale i regionen

Region Hovedstadens budgetaftale for 2020 er faldet på plads. Kredsformand Kristina Robins er tilfreds med resultatet, men afventer udmøntning

Oprettet: 25.10.2019

"Det er en god aftale, som har fokus på at skabe arbejdsro på hospitalerne til gavn for medarbejdere og patienter. Vi er tilfredse med resultatet, men træerne vokser ikke ind i himlen", siger kredsformand Kristina Robins i en kommentar til den budgetaftale for Region Hovedstaden, som 8 ud af 9 partier i regionsrådet indgik torsdag aften.
Budgettet for 2020 bliver endeligt vedtaget i regionsrådet 5. november.  

Væk med grønthøsteren som ønsket
"Jeg er glad for at konstatere, at politikerne blandt andet har handlet på det ønske, vi har fremsat om at droppe de årlige grønthøsterbesparelser. Det skulle gerne betyde, at medarbejderne i praksis kan fokusere på at levere pleje og behandling af høj kvalitet til patienterne frem for at løbe hurtigere,” siger Kristina Robins.

For første gang i fire år friholdes regionens hospitaler for centrale sparekrav. Samtidig afsættes der 80 mio. kroner, som hospitalerne selv må disponere over. De ekstra midler fordeles mellem regionens hospitaler. Psykiatrien løftes med over 50 mio. kroner, og der afsættes 12 mio. kroner til at skabe luft på børneafdelinger.

Rekruttering og fastholdelse
Aftalen har også fokus på uddannelse, rekruttering og fastholdelse, blandt andet målrettet introduktion, udviklingsmuligheder og rimelige arbejdsvilkår – også om natten.

”Gode introforløb er essentielle for at få en god start på arbejdslivet, så flere nyuddannede sygeplejersker bliver i faget og hurtigt opleves som kompetente fagprofessionelle til gavn for kolleger, patienter og sundhedsvæsenet generelt. Derfor er jeg rigtig glad for, at politikerne har lyttet til vores ønske om gode introduktionsforløb og rimelige arbejdsvilkår i vagterne, uanset tidspunkt på døgnet,” siger kredsformanden, men understreger, at træerne ikke vokser ind i himlen.

Kredsen følger udmøntningen
”Vi har før set, at udgifter til ny medicin og nye behandlinger hurtigt kan sluge budgettet, og så er der kun ét sted at hente pengene: Medarbejderne. Derfor er vi også opmærksomme på mulige omprioriteringer på de enkelte hospitaler, og vi vil naturligvis følge udviklingen tæt", slutter kredsformand Kristina Robins, der også er næstformand i regionens hovedsamarbejdsudvalg (RMU) og dermed repræsentant for regionens henved 40.000 medarbejdere.

Læs Region Hovedstadens pressemeddelselse om budgetaftalen 

Læs kredsens pressemeddelelse 25.10. med kommentarer fra kredsformand Kristina Robins