God sommer - og travlt efterår

Ferietiden er over os lige nu, men allerede fra august og hele efteråret inviterer kredsen til en lang række forskellige aktiviteter

Oprettet: 17.07.2019

Glæd dig til efterårets kommende arrangementer, fx medlemsmøder om natarbejde, om ytringsfrihed og om den nye ferielov.  Årets Pride-arrangement i august har fokus på rugemødre.

Måske er du mere interesseret i videnscafeen om kirurgisk røg, netværksmødet for sygeplejersker på plejecentre, FNs Ældredag om succes og barrierer i mødet med sundhedsvæsenet, når man er ældre og har udenlandske rødder, den store fagkonference i november om fagligt forsvarlige normeringer, sårkursus - eller noget helt andet.

Vi har også tilbud henvendt til medlemmer, der er sygemeldte, stressede eller har varige begrænsninger i arbejdsevnen. 

Hvem og hvor?
Arrangementerne er gratis og generelt åbne for alle kredsens medlemmer, men kan henvende sig til eller være forbeholdt særlige målgrupper. Det fremgår af omtalen.
De foregår typisk på kredskontoret ved Nørreport i København eller på Bornholm, mens større arrangementer holdes uden for huset,  fx i DGI-Byen eller mødesalen i Bethesda ved Nørreport.

Brug kredskalenderen
Se og følg med i kredsens arrangementskalender, hvor du også tilmelder dig arrangementer, som interesserer dig. Vi opdaterer løbende kalenderen og tilføjer eller ændrer arrangementer.

Efterhånden som arrangementerne bliver klar til det, fremgår de af hjemmesiden og bliver åbnet for tilmelding. Følg med og tilmeld dig, så du er sikker på en plads. Nogle arrangementer bliver hurtigt "udsolgt" eller får venteliste. 

Fortsat god sommer til alle, hvad enten I arbejder eller holder ferie. Velkommen og vel mødt i kredsen allerede fra august. 
Kredskontoret er selvfølgelig åbent hele sommeren for henvendelser, helt som vi plejer.