Goddag og farvel i politisk ledelse

Kredsbestyrelsen har valgt Nanna Susé som ny kredsnæstforkvinde. Hun afløser Sisse Kampmann Bruun i kredsens politiske ledelse.

Oprettet: 28.02.2023

Kredsbestyrelsen har 6. marts valgt Nanna Susé (hvid bluse på foto) til ny kredsnæstforkvinde blandt fire stærke kandidater. Hun tiltræder 13. marts og afløser  Sisse Kampmann Bruun, som efter to år på posten med særligt fokus på sygeplejerskers arbejdsmiljø har besluttet at nedlægge sit mandat til fordel for nye udfordringer uden for DSR.

Lederskab og forandringsfællesskaber
Nanna kommer fra ansættelse i nefrologien på Herlev Gentofte Hospitals afdeling for Lindrende Behandling og blev valgt ind i kredsbestyrelsen i 2021. 
Hun siger: "Jeg ønsker at bidrage til en stærk kreds med fokus på politisk strategisk lederskab. Jeg vil arbejde for at styrke fremtidens DSR gennem forandringsfællesskaber, der rækker ud til alle sygeplejersker".

Samling i en udfordret tid
Kredsformand Kristina Robins siger: "På kredsens vegne ønsker jeg Nanna tillykke og velkommen til kredsen og det politiske arbejde med at samle sygeplejerskerne og stille vores organisation stærkest muligt i kampen for at varetage sygeplejerskernes interesser lokalt.
Også en stor tak til Sisse for at løfte den politiske opgave med energi og engagement i en periode, hvor epidemi,  overenskomstforhandlinger, strejke, mangel og stigende pres på sundhedsvæsenet har påvirket sygeplejerskers arbejdsmiljø, vilkår og hverdag negativt. Vi ønsker dig god vind fremover."

Stærkt kandidatfelt
Kredsbestyrelsen valgte i overensstemmelse med DSRs love en ny kredsnæstforperson af og blandt kredsbestyrelsens medlemmer. Valget gælder for resten af valgperioden frem til november 2025.
Udover Nanna Susé kandiderede Louise Mønster Flyvbjerg Erichsen, Ken Strøm Andersen og Marianne Priskorn til posten. Kredsen takker alle kandidater for at stille sig til rådighed og ser frem til det fortsatte samarbejde i kredsbestyrelsen.

Kredsens politiske ledelse består (fra venstre) af Nicklas Vagner Forsman, Rikke Wiwe, Kristina Frederiksen, Nanna Susé, kredsformand Kristina Robins og Christian Kummerfeldt