Graviditet og natarbejde

Forskning viser, at gravide som arbejder mere end 1 nattevagt om ugen, har forøget risiko for at miste fosteret eller blive syge.

Oprettet: 24.11.2020

Det har længe været en kendt mistanke, at der er en sammenhæng mellem natarbejde og en øget risiko for ufrivillig abort.

Men ny forskning har fundet at:

  • risikoen for ufrivillig abort forøges med 30 %, hvis den gravide har mere end 1 nattevagt om ugen.
  • en nattevagt pr. uge sandsynligvis ikke øger risikoen for ufrivillig abort
  • gravide med mere end 3 nattevagter i træk har større risiko for at få forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Svært overvægtige gravide er særligt udsatte.

Du kan læse flere resultater fra forskningen af Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø her.

Arbejdstilsynet har skærpet deres vejledning
Arbejdstilsynet skriver nu i deres vejledning til gravide og ammende:

Som arbejdsgiver skal man sikre, at gravides natarbejde planlægges og tilrettelægges, så det ikke udgør en risiko for den gravides sikkerhed eller sundhed. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal tage højde for, at der kan være behov for, at gravide medarbejdere får ændret arbejdstiden, fx i form af kortere vagter, begrænsning af natarbejde eller fritagelse fra natarbejde. 

Jeg er gravid og har nattevagter, hvad kan jeg gøre?
Bemærk først, at du ikke er forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om graviditet og forventet fødselstidspunkt før senest 3 måneder før termin.

Hvis du oplever arbejdssituationer, hvor der er risiko for din graviditet/dit fosters sikkerhed og sundhed, er det din arbejdsplads, der har ansvaret for at få denne risiko fjernet. Det kan ske ved, at du for eksempel omplaceres til andet arbejde, eller arbejdspladsen sørger for andre foranstaltninger.

Kontakt din tillidsrepræsentant som det første
Inden du henvender dig til din leder om eventuel omplacering eller andet, der kan afhjælpe dit arbejdsmiljø, så bør du kontakte din TR eller kreds. Det er vigtigt fordi, hvis du bliver omplaceret af ledelsen, er udgangspunktet, at du bevarer din faste, påregnelige løn, som under sygdom. Hvis du selv beder om at blive omplaceret, er det op til forhandling, om du kan bevare din sædvanlige løn, og du kan opleve at miste dine aften-, nat- og weekendtillæg.

Københavns Kommune går foran
DSR Kreds Hovedstaden og Københavns Kommune har samarbejdet om en plan for at nedbringe risikoen for den gravide og fostret.

Københavns Kommune har derfor besluttet, at alle gravide ansatte skal tilbydes at natarbejdet omlægges til dagtimerne UDEN at gå ned i løn. Dvs. de gravide ikke selv bliver nød til at betale for den ændrede arbejdstid.

Hvis du ønsker at høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakt kredsnæstformand Signe Hagel Andersen, som indgik i arbejdet med Københavns Kommune.

Den aftale gælder pt. ikke i andre kommuner.

Andre spørgsmål til graviditet og barsel
Du kan læse mere om ansættelsesforhold, regler, økonomi og meget her.