Hvis du får aflyst din juleferie

Den meget pressede situation i Region Hovedstaden betyder, at nogle sygeplejersker får aflyst deres juleferie. Få svar på dine spørgsmål om, hvad der går og ikke går, hvis du er en af dem, der er udsat for det.

Oprettet: 22.12.2020

Din arbejdsgiver kan godt ændre din planlagte ferie, så længe den ikke er påbegyndt, men kun under forudsætning af, at:

  • det er nødvendigt og begrundet i væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn
  • det er uforudsigeligt for arbejdsgiver, at situationen kunne opstå
  • det er nødvendigt, at det er dig, som skal udføre arbejdet

Der skal altså være en konkret og personlig vurdering af disse tre ting, for at din planlagte ferie kan aflyses.

Du kan ikke få afbrudt en ferie, der allerede er påbegyndt. En ferie er påbegyndt fra vagtens begyndelse på den første dag, hvor der står Ferie på din vagtplan.

Se mere om reglerne for ferie, aflysning af ferie, godtgørelse af rejseudgifter og meget mere her under.