Hvordan kan natarbejde blive mindre skadeligt for dit helbred?

Sygeplejersker sikrer, at sundhedsvæsnet kan holde åbent døgnet rundt. Desværre viser forskningen, at arbejde om natten kan gøre os alvorligt syge. Vi har bedt en ekspert om at give sit bud på, hvordan arbejdspladserne kan løse dette dilemma.

Oprettet: 30.10.2019

Seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse mødtes med medlemmer af Dansk Sygeplejeråd i sidste uge for at præsentere den nyeste viden om natarbejde, konsekvenserne for helbredet og muligheden for forebyggelse.

Nogle af de vigtigste pointer fra medlemsmødet:

Den nedslående nyhed
Natarbejde øger risikoen for alvorlige sygdomme som f.eks. brystkræft, prostatakræft og tyktarmskræft. Desuden øges risikoen for abort og ulykker (også uden for arbejdstid). Arbejde om natten kan også påvirke hverdagen med utilpashed, hovedpine, smerter i led, trykken for brystet, problemer med fordøjelse og appetit, søvnbesvær, humørsvingninger m.m.

Ved arbejde om natten forstyrres en række følsomme mekanismer, som er knyttet til døgnrytmen. Forstyrrelserne kan medføre celleforandringer, som kan udvikle sig til kræft. Utakten i det biologiske system kan også påvirke immunforsvaret.

Den gode nyhed
Det er muligt at forebygge både sygdomsrisiko og gener ved natarbejde.

Med udgangspunkt i den nyeste viden om de biologiske mekanismer omkring døgnrytmen, kan man på arbejdspladsen følge en række konkrete anbefalinger.

Arbejdspladsen kan beslutte
Begrænsning af antallet af sammenhængende nattevagter

Rotation af vagterne med uret

Lysreduktion (og mere rødt lys) på arbejdspladsen om natten

Begrænsning det samlede antal år med natarbejde

Mulighed for Powernaps

Lav intensitet i arbejdet (kun akutte og uopsættelige opgaver, der ikke kan udskydes til andet tidspunkt på døgnet)

Dette kan du selv gøre for sikre bedre søvn før og efter natarbejde
Spis sundt og regelmæssigt, reducér kaffe og alkohol, få regelmæssig motion, sørg for ro og mørke i soveomgivelserne.

Færre opgaver om natten
På mange arbejdspladser løser man ikke kun akutte og uopsættelige opgaver om natten. Der ligger en forventning om, at personalet rydder op, tager rutineprøver, tjekkes udstyr osv. – en tendens, som stiger i takt med en stigning i arbejdspresset i aften og dagvagt. Dette område arbejder en gruppe kredsbestyrelsesmedlemmer på at få afdækket og løst.

Et par gode eksempler
Arbejdspladserne er ved at få tiltagende svært ved at ignorere den grundige forskning på området, og vi oplever, at der er steder, hvor man er klar til at tage konsekvensen. F.eks.

  • På intensivafdelingen på Bispebjerg har man skåret arbejdsopgaver om natten ned til et minimum.
  • I Københavns Kommune har man afskaffet muligheden for at arbejde fast syv nattevagter i træk.
  • Et samarbejde mellem DSR og Københavns kommune har resulteret i, at gravide har mulighed for at blive fritaget for natarbejde med fuld lønkompensation.

Kredsen lægger fortsat et politisk pres

Mange sygeplejersker arbejder om natten, så de sundhedsmæssige konsekvenser af natarbejde skal forebygges. Kreds Hovedstaden har derfor gennem længer tid prioriteret at lægge maksimalt pres på politikere og arbejdsgivere, som skal sikre, at sygeplejerskerne har et arbejdsmiljø, de ikke bliver syge af.

Kreds Hovedstaden har mødtes med Region Hovedstadens partier i forbindelsen med budgetaftalen - og blandt andet sat natarbejde på dagsordenen. Det kan vi nu se af den budgetaftale, som Region Hovedstaden netop har besluttet (torsdag d. 24. oktober 2019):
Sundhedsvæsenet er generelt udfordret af mangel på sundhedsfagligt personale. I Region Hovedstaden vil vi arbejde for, at vi får uddannet, rekrutteret og fastholdt flere sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale. Det kræver, at vi lægger kræfter i god ledelse, målrettet rekruttering og introduktion, udviklingsmuligheder og rimelige arbejdsvilkår – også om natten.

Vi fortsætter med at lægge pres på politikere og arbejdsgivere – og opfordrer sygeplejersker til at starte lokale diskussioner af, hvordan man kan forbedre arbejdsmiljøet omkring nattevagter hos jer.

Kredsen bidrager gerne med vejledning og sparring. Kontakt arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen på kbn@dsr.dk.