Hvorfor får sygeplejersker kvindeløn? Og hvordan opnår vi ligeløn?

Kom til virtuel arrangement 6. maj: Vi har bedt historiker Astrid Elkjær Sørensen, ph.d. og Postdoc, fortælle om den historiske forklaring på sygeplejerskernes lønefterslæb - og give hendes bud på, hvad historien viser om, hvornår og hvordan det bedst er lykkedes at forbedre kvinders vilkår.

Oprettet: 23.04.2021

Astrid Elkjær Sørensen, ph.d. og Postdoc har forsket i, hvilke konsekvenser det har haft for sygeplejerskernes løn, at Folketingets politikere for 50 år siden indplacerede mandedominerede fag højere i lønssystemet end kvindedominerede fag. Argumentet, som allerede den gang mødte stor modstand, var, at mænd har forsørgeforpligtigelse.

Med baggrund i hendes forskning, giver Astrid os blandt andet et indblik i, hvordan det tidligere er lykkedes kvinder at forbedre deres vilkår. Desuden har vi bedt Astrid fortælle om hendes vinkel på, om samfundet er klar til et brud med den grundlæggende lønulighed, som sygeplejerskerne slås med i dag?

Fakta om Tjenestemandsreformen
I 1969 vedtog Folketinget en reform, som skulle tilpasse løn, pension og ansættelsesforhold til velfærdsstaten. På trods af massive protester fra blandt andre sygeplejerskernes formand, Kirsten Stallknecht, valgte politikerne at indplacere de kvindedominerede faggrupper lavt ift. andre grupper med lignende uddannelse og ansvar.

Ny forskning viser, at den 50 år gamle indplacering hænger som en møllesten omkring sygeplejerskernes løn i dag.

Tilmeld dig her til arrangementet 6. maj.