Jobopslaget lovede noget andet!

Vent med at sige ja til det nye job, til du har modtaget ansættelsesbrevet. Tjek først, om ordlyden lever op til det, stillingsopslaget lover – fx vagtfrihed

Oprettet: 08.03.2023

En af arbejdsgivers måder at dække huller i vagtplanen på er at få flere sygeplejersker til at tage del i vagterne. Derfor har det stor betydning, hvad der står om tilrettelæggelse af din arbejdstid i dit ansættelsesbrev.
Hvis ordlyden ikke afspejler det, som du er blevet lovet i stillingsopslaget eller ved jobsamtalen, er det nemlig ansættelsesbrevet, der gælder – også selvom du har gemt stillingsopslaget og henviser til det. Bemærk, at regionens standardformulering er, at arbejdet udføres ”i skiftende vagter, fortrinsvis i dagtid”. Ordet ’fortrinsvis’ er det springende punkt her, for det er ikke en præcis definition.

Sort på hvidt, tak
Så hvis du fx har søgt et nyt job, fordi stillingsopslaget lagde op til ingen eller kun ganske få weekend-, aften- eller nattevagter, skal det også stå sort på hvidt i ansættelsesbrevet, som du modtager i din e-boks, når du har sagt ja til jobbet. Vi råder dig til at fortælle din måske kommende arbejdsgiver, at du gerne vil se ansættelsesbrevet, før du siger ja til jobbet.
I kredsen har vi lige nu flere sager, hvor medlemmer oplever, at deres vagtplaner ikke stemmer overens med det, som stillingsopslaget stillede i udsigt. Blandt andet siger et medlem: ’Jeg havde aldrig nogensinde søgt det job, hvis ikke stillingsopslaget lovede vagtfrihed. Så var jeg blevet, hvor jeg var’.

Is i maven ved jobskifte
Hvis du har søgt og fået tilbudt et job, hvor arbejdstidens tilrettelæggelse er afgørende for dig, råder vi dig til at vente med at sige ja og først tjekke formuleringen i dit kommende ansættelsesbrev. Det er en lidt længere proces, men det er den eneste måde, som du kan sikre dig den ønskede og forventede indflydelse på din arbejdstidstilrettelæggelse på.
Kontakt din TR eller kredsen, tlf. 7021 1662, hvis du som medlem har brug for rådgivning eller vejledning.