Kan man ytre sig om Sundhedsplatformen?

Både kredsformand Vibeke Westh og kredsnæstformand Signe Hagel Andersen har været i debat om ytringsfrihed i sundhedsvæsnet og særligt om frygt for at kritisere Sundhedsplatformen negativt.

Oprettet: 21.11.2018

Kan sygeplejersker utrykke sig negtativt om Sundhedsplatformen?
I Berlingske Tidende har overlæge og regionsrådsmedlem for Liberal Alliance Jacob Rosenberg fremført det synspunkt, at man som ansat i Region Hovedstaden ikke kan ytre sig negativt om Sundhedsplatformen uden at risikere påtaler eller represalier fra ledelsen.

I Berlingske Tidende onsdag siger formand Vibeke Westh, som opfølgning på Jacob Rosenbergs indlæg, at der er kommet større åbenhed, og at man ikke har sager med medlemmer, der er kommet i klemme efter kritik. Hendes indtryk er, at hendes medlemmer ikke holder kritik tilbage.

"Men det er vigtigt at sige, at hvis sygeplejersker oplever at blive presset efter at have fremsat kritik, så skal de henvende sig til deres organisation. Det er uacceptabelt, hvis sådan noget sker. Vi har ret til at ytre os og på nogle områder også pligt til det," siger Vibeke Westh.

"Regionen har arbejdet meget med sin åbenhedspolitik, og derfor ser vi meget meget stor alvor på det, hvis der er sygeplejersker, der føler sig chikaneret efter at have fremsat kritik af Sundhedsplatformen," siger Vibeke Westh.

I P1 Debat samme dag var ytringsfrihed og Sundhedsplatformen også på dagsordenen. Signe Hagel Andsersen deltog i debatten blandt andet sammen med Jacob Rosenberg og Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. 

"Jeg har oplevet den modsatte situation. Jeg har foreslået nogle sygeplejersker at ytre sig om fremskridt, de har fået med Sundhedsplatformen. Det har de ikke turde af frygt for, hvad kollegerne ville sige til positive ytringer." 

Kritik af arbejdsforhold for sygeplejerske
I P1 Debat var de pressede arbejdsforhold også på dagsordenen og Signe Hagel Andsersen sagde: 

"Det handler blandt andet om, at vi har haft et underfinancieret sundhedsvæsen gennem mange år. Der er for få ansatte til for mange patienter. Det er fakta, at der er brug for flere penge i forhold til demografiudviklingen, og det er der heller ikke kommet med den seneste finanslov. Sygeplejerskerne har flere patienter at skulle tage sig af"

Høre hele udsendelsen her. 

Brug din fagforening, hvis du oplever ikke at kunne bruge din ytringsfrihed
Kredsformand Vibeke Westh understreger overfor medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, at det er en sag for fagforeningen, når og hvis sygeplejersker oplever, at de ikke kan anvende deres ytringsfrihed uden at være bange for represalier.