Klare aftaler om fleksibilitet fremover

Den akutte corona-fase er overstået, og kredsen ønsker klare rammer for sygeplejerskernes fleksibilitet, løn og arbejdsvilkår i det kommende beredskab. Derfor opfordrer vi arbejdsgiverne til forhandling.

Oprettet: 29.05.2020

Korte varsler, frivillighed og honorering efter gældende aftaler var nøgleordene i den aftale om fleksibilitet (Fælleserklæringen*), som DSR og andre sundhedsfaglige organisationer indgik med Danske Regioner, da pandemien kom til Danmark.

Konsekvensen blev, at mange sygeplejersker oplevede omfattende ændringer med kort varsel i vagtplanerne: Andre vagtlag, nye arbejdssteder, uvante arbejdstider og ændrede funktioner. I kredsen ved vi godt, at fleksibiliteten blev presset til det yderste flere steder – og ikke altid ad frivillighedens vej! Alle steder har sygeplejersker strakt sig langt og har taget et stort professionelt ansvar for at bringe sundhedsvæsenet godt gennem krisen. Kæmpe respekt for det!

Nu er den akutte fase slut. Det blev begge parter omsider enige om 13. maj. De blev også enige om, at planlægning af beredskabet fremover kræver helt nye drøftelser. For kredsen betyder det, at vi går målrettet efter at indgå aftaler om vilkår og forudsigelighed, som forpligter arbejdsgiver til inddragelse og frivillighed.

Aftaler for fleksibilitet og løn
Vi synes, at overenskomsten allerede rummer rige muligheder for at lave aftaler om løn for fleksibilitet, varslinger og en rimelig grad af forudsigelighed i vagtplanerne. Og med den i hånden betyder fleksibilitet ikke ”fri leg”, men ”respekt for ordentlige arbejdsforhold”.   

Kredsen samarbejder tæt med fællestillidsrepræsentanterne på de enkelte hospitaler for at lave lokale aftaler for sygeplejersker, der indgår i beredskabet fremover. Vi har begæret forhandlinger med Region Hovedstaden om langsigtede løsninger.

Kredsens holdning er, at sygeplejersker skal have rammer, løn og vilkår, som matcher arbejdsgivernes forventninger til sygeplejerskernes kompetencer, opgaver og tilstedeværelse. Sygeplejerskerne skal kunne holde til at være i beredskab sideløbende med alle andre daglige opgaver i en lang periode fremover. Det handler om arbejdsmiljø, trivsel og helbred, og her vil DSR ikke gå på kompromis.

I kredsen ønsker vi at indgå aftaler, fordi det virker. Det ser nogle arbejdsgivere desværre anderledes på. De steder, hvor uenigheden ikke kan overkommes, løfter vi sagerne til højere niveau. Vi vil som fagforening fx ikke acceptere, at corona bliver begrundelse for at indføre en norm, hvor sygeplejersker kan rykkes rundt i arbejdstid og -sted med korte varsler. 

Støt op om din tillids- og fællestillidsrepræsentant og vær med til at forlange ordentlige vilkår. Hjælp DSR med at hjælpe dig: Kontakt din TR, FTR eller kreds, hvis du selv oplever urimelige krav eller er i tvivl om din situation.