København Kommune friholder nu gravide for nattevagt

Kommunen har også valgt, at sygeplejersken skal godtgøres for tabt indkomst i forholdt til vagttillæg. Beslutningen kommer som konsekvens af undersøgelse, som viser at fosteret kan tage skade, hvis den gravide arbejder om natten.

Oprettet: 23.05.2019

"Vi ved nu, at det kan medføre risiko for fosteret, når den gravide arbejder om natten. Vi skal derfor have retningslinjer på området så gravide sygeplejersker bliver fritaget for nattevagter," udtaler kredsnæstformand Signe Hagel Andersen til TV2 Lorry.  Signe arbejder målrettet med at sikre, at den gravide sygeplejerske ikke selv skal betale for omlægningen af arbejdet. 

I København skal de gravide ikke længere arbejde om natten - og mister ikke løn
Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, har netop besluttet, at alle gravide medarbejdere med nattevagter skal tilbydes dagvagter i stedet. Kommunen har dermed taget konsekvensen af de nye undersøgelser og valgt at fritage gravide medarbejdere for nattevagter og yde fuld lønkompensation for manglende vagttillæg. 

Region Hovedstaden ønsker ikke at ændre praksis
I Region Hovedstaden er man ikke interesseret i at følge eksemplet fra Københavns Kommune. Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp understreger, at hun er tryg ved den nuværende model, hvor man har en samtale med den gravide og sørger for at tilpasse arbejdet til dem. 

Se også indslaget i TV2 Lorry