Kom til årets Pridearrangement i Kreds Hovedstaden

Festligt morgenbord, oplæg og debat. Interesserede går derefter med i pride-optoget. Medlemmer fra hele landet er velkomne. Årets tema: Rugemødre - sundhedspersonalets møde med børn og forældre.

Oprettet: 28.05.2019

Årets tema til Pridearrangementet 17. august 2019: Rugemødre

Uagtet, at de de etiske dilemmaer står i kø, så stiger antallet af børn i Danmark, som er født af rugemødre.

Hvad skal man som sundhedspersonalets tage højde for i mødet med børnene og deres forældre?

Årets oplægsholdere:

Mikkel Raahede, formand for foreningen DARE Danmark. Foreningen arbejder for at gøre rugemoderskab lovligt herhjemme. Mikkel vil dele viden om de senere års udvikling på området og om de juridiske elementer, som kan vanskeliggøre børnenes adgang til sundhedsvæsenet.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
En repræsentant for selskabet fortæller om de faglige erfaringer med familier, der har fået børn ved hjælp af en rugemor i forhold til sundhedsplejerskens opgaver.

PROGRAM OG STEDER
Kl. 9:30 – 12:15 Oplæg og morgenbord i kredsens lokaler: Frederiksborggade 15, 4. KBH. K. 

Kl. 12:15: Vi, der ønsker at følges til paraden, går mod Frederiksberg Rådhus, hvor paraden starter.

Tilmelding
Der er begrænset med pladser, så det er nødvendigt med tilmelding. Husk, at melde afbud, hvis du ikke kan deltage alligevel, for der er rift om pladserne. Tilmelding her

Du er velkommen til at tage en gæst med. Skriv til hovedstaden@dsr.dk, og fortæl hvor mange I kommer.