Kredsens budget på plads

Kredsbestyrelsen godkendte næste års budget på sit møde 12. november.

Oprettet: 13.11.2019

Budgettet har denne gang fået en ny form, som lægger sig mere op ad Dansk Sygeplejeråds formålsparagraf. Hensigten er at gøre det mere tydeligt, hvordan kredsen og hele Dansk Sygeplejeråd anvender medlemmernes kontingentkroner. 

Tillidsvalgte, arbejdsmiljø mm.
Pengene er fordelt på en række overordnede budgetområder. En af de største er aktiviteter og uddannelse i forhold til kredsens tillidsvalgte, som står for knapt 1,25 mio. kr.  Blandt de øvrige budgetområder er arbejdsmiljø, medlemsrekruttering og fastholdelse samt profession og sundhedspolitik. 

Omkostninger i form af lønninger til medarbejderne og udgifter til administration, IT og service er også faste poster på budgettet.

Løbende opfølgning
Kredsbestyrelsen følger udmøntningen af budget 2020 gennem kvartalsvise økonomirapporter på kredsbestyrelsens møder.

Kontakt kredschef Anne Tovborg (efter 2.12.) eller kredsformand Kristina Robins på tlf. 7021 1662, hvis du er interesseret i at vide mere om kredsens budget.