Kredsens budget vedtaget

Kredsbestyrelsen har vedtaget kredsens budget for 2021 på sit møde 28. september. Kredsen har udgifter for godt 33 mio. kroner, hvoraf langt hovedparten er lønudgifter til kredsens faglige konsulenter og øvrige ansatte

Oprettet: 01.10.2020

Kredsbestyrelsen har vedtaget kredsens budget for 2021 på sit møde 28. september. Kredsen har udgifter for godt 33 mio. kroner, hvoraf langt hovedparten er lønudgifter til kredsens faglige konsulenter og øvrige ansatte. Godt 1,3 mio. kr. er afsat til aktiviteter for og med tillidsvalgte, og 1.1 mio. kr. går til indsatser forbundet med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Sidstnævnte omfatter blandt andet kredsens medlemsarrangementer og kommunikation, herunder kredsbladet OmKreds H

Budgettets øvrige poster fordeler sig i kategorierne arbejdsmiljø, løn og ansættelse, sygeplejeprofession og sundhedspolitik, samfundspolitik og organisation.

Få en kort præsentation af kredsens budget og regnskab på den virtuelle generalforsamling 29. oktober kl. 17-19. Tilmeld dig her. 

I kredsens beretning 2020, kan du få et indtryk af, hvordan kredsen har anvendt midlerne i de forgangne to år. Se beretningen her