Kredsformand: Arbejde i fritiden koster

"Et langt corona-forløb bagude, fortsat beredskab forude samtidig med pukkelafvikling og den sædvanlige pressede hverdag. Sygeplejerskerne er ved at være trætte. Hvis de skal bruge af deres fritid til at yde ekstra, skal det kunne mærkes på lønsedlen"

Oprettet: 18.06.2020

Sådan sagde kredsformand Kristina Robins både i Politiken og til DR P4 København tidligere på ugen.

Udtalelserne faldt i forbindelse med, at kredsen har udarbejdet en lokal lønstrategi, som har til formål at sikre aftaler med arbejdsgiverne i region og kommuner om, hvordan sygeplejersker skal honoreres for deres fleksibilitet og store arbejdsindsats i corona-krisen og fremover. Sideløbende er der en central indsats i gang for at sikre medarbejderne overordnede aftaler.

Langt forløb forude
"Her i kredsen har vi i tæt samarbejde med fællestillidsrepræsentanter, faglige konsulenter og kredsbestyrelse lagt en politisk strategi for honorering og har kontaktet arbejdsgiver for at aftale konkrete forhandlinger om løn og vilkår.
Strategien tager højde for både det krævende forløb, som ligger bag os. Den ser også frem mod de kommende mange måneder, hvor sygeplejerskernes arbejdsindsats fortsat er helt central i forbindelse med afvikling af den pukkel, der har hobet sig op under corona-krisen. Samtidig er hverdagen vendt tilbage for fuldt tryk", konstaterer kredsformanden.

Presset var der også før
Kristina Robins peger på, at corona-krisen ramte et sundhedsvæsen, som i forvejen var presset.

"I forbindelse med sidste års økonomiaftale så vi fx flere eksempler på sygeplejersker og læger, som sagde deres stillinger op i protest mod vilkårene. Vi sendte bekymringsskrivelser og råbte vagt i gevær til arbejdsgiverne. Så når vi nu ønsker, at der kommer aftaler på plads, som sikrer, at sygeplejersker får penge for at yde ekstra, er det fordi vi kan se, at presset på sygeplejerskerne fortsat vil være virkelig stort i lang tid fremover. Og hvis en sygeplejerske er villig til at tage en ekstra tørn i en hård tid og bruge sin fritid på det, så skal der også være kontant anerkendelse i form af kroner og øre for det", uddyber kredsformanden.

Hør indslaget i DR P4 København 16.6.

Kommentaren i Politiken 16.6.  er bag login, så det kræver abonnement på avisen at læse den i sin helhed