Lav lokale aftaler

Der er muligheder for at lave lokale aftaler, når syge- og sundhedsplejersker i kommunerne skal ændre arbejdstid eller -sted på grund af coronasituationen.

Oprettet: 22.12.2020

I kommunerne er man presset af opblussen i Corona-smitten, blandt andet fordi hospitalerne har måttet  udskrive patienter før tid for at gøre plads til patienter med COVID19. Desuden er sundhedspersonale i kommunerne også selv ramt af COVID19 eller hjemsendt, fordi de er nær kontakt til en smittet. 

Derfor blev der den 14. december 2020 indgået en ny såkaldt fælleserklæring mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.  Hensigten er at få maximal fleksibilitet i en presset tid. Den nuværende fælleserklæring adskiller sig fra den, der blev indgået i foråret 2020, da COVID19 gjorde sit indtog i Danmark, på følgende områder:

  • Frivillighed er af højeste betydning, når sygeplejersker skal varetage nye opgaver uden for deres normale arbejdsområde
  • Fælleserklæringen slår fast, at alle overenskomster og arbejdstidsaftaler stadig gælder og skal overholdes
  • Det er blevet præciseret, at eksisterende overenskomst og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger lokalt, men at der også kan indgås lokale aftaler
  • Hvis sygeplejersker eller sundhedsplejersker varetager opgaver på andre tidspunkter og lokaliteter, som ikke ligger inden for de eksisterende overenskomsters muligheder, skal der laves aftaler med DSR.

Kredsen har henvendt sig til alle kommuner i kredsen for at gøre opmærksom på det nye i fælleserklæringen. 

Flere kommuner laver aftaler om frivilligt ekstraarbejde
En del kommuner i kredsens område indgår for tiden aftaler med kredsen om honorering ved frivilligt ekstraarbejde. Det betyder, at sygeplejersker, der tager ekstra vagter, får sædvanlig løn i forhold til arbejdstidsaftalen (undtaget mistet fridag) og dertil et tillæg pr. vagt. Aftalerne er forskellige fra kommune til kommune, så kontakt din tillidsrepræsentant for at finde ud af hvilke aftaler, der er indgået for dig i din kommune.