Løft det tværfaglige samarbejde om dysfagi

Få inspiration til at samarbejde med andre faggrupper i et webinar, der stiller skarpt på, hvordan vi arbejder mere tværfagligt om patienter og borgere med dysfagi. Den 19. september kl. 14.30 - 15.45

Oprettet: 09.09.2022

Casen er dysfagi, men omdrejningspunktet er, hvordan vi skaber gode tværfaglige samarbejder generelt. Derfor henvender webinaret sig også til dig, der ikke arbejder med dysfagi. På webinaret hører du om: 

  • Forskningsresultater om tværfagligt samarbejde
  • Hvorfor de faglige organisationer ønsker at bruge hinandens fagligheder i sundhedsvæsenet
  • Hvordan en hospitalsafdeling har skabt plads til mere tværfaglighed
  • En ny digital værktøjskasse med inspiration til at løfte det tværfaglige samarbejde

Oplægsholdere
Anne Hertz, Direktør i Ergoterapeutforeningen Dorthe Melgaard, Seniorforsker og Ph.D., Regionshospital Nordjylland

Repræsentanter fra FOA, Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet, Ergoterapeut-foreningen og Danske Fysioterapeuter Ledere og medarbejdere fra Hvidovre Hospital, der fortæller om deres initiativer

Arrangører
Region Hovedstaden, FOA, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Kost og Ernæringsrådet, Danske Fysioterapeuter

Tilmelding
Ansatte i Region Hovedstaden
Ansatte fra andre arbejdspladser