Løn og frihed jul og nytår 2022/23

Se, hvad du skal have i løn og erstatningsfrihed, når du arbejder i julen og nytåret.

Oprettet: 14.10.2022

Denne jul og nytår falder to helligdage på en søndag, nemlig den 25. december 2022 og den 1. januar 2023.

Det betyder:

  • at normtimerne ikke nedskrives for de to helligdage
  • du får ikke SH-tillæg (se hvad det er i faktaboksen her på siden)
  • du får ikke en erstatningsfridag
  • hvis du arbejder, får du samme løn, som du plejer på en søndag.

Juleaften, 24. december 2022

I år falder den 24. december på en lørdag. Både i kommuner og regioner er den 24. december en SH-dag fra dagtjenestens begyndelse.

Det betyder, at normtimerne nedskrives (se forklaring i faktaboks her på siden). Som noget nyt  fra den 1. april 2022, gælder dette også for faste nattevagter i regionen. Men det gælder ikke for faste nattevagter i kommunerne, som fortsat ikke får nedskrevet normtimerne for julenat.

Hvis du arbejder den 24. december efter dagtjenestens begyndelse, skal du have SH-tillæg. Det vil sige timeløn + 50 %.

1. juledag, 25. december 2022

1. juledag, søndag den 25. december, betragtes som en almindelig søndag. Du får ikke SH-tillæg eller erstatningsfri, hvis du arbejder den dag. 

2. juledag, 26. december 2022
2. juledag, mandag den 26. december, er en SH-dag hele døgnet. Hvis du arbejder, skal du have SH-tillæg og en SH-erstatningsfridag.

Nytårsaftensdag, 31.december 2022

Nytårsaftensdag, lørdag den 31. december 2022. Imellem kl. 12 - 24 skal man så vidt muligt holde fri (arbejdsgiver vurderer mulighed for at holde fri).   Hvis du arbejder mellem kl. 12 - 24, skal du have løn svarende til søndagsbetaling. Arbejder du på den 31. december, udløser det ikke en anden fridag.
(Særligt for Københavns Kommune se her)

Nytårsdag, 1. januar 2023

Nytårsdag falder på en søndag og betragtes som en almindelig søndag. Du får ikke SH-tillæg eller erstatningsfri. 
 
Hvad er en søgnehelligdag (SH), og hvordan skal den honoreres?

En søgnehelligdag (SH-dag) er en helligdag, der ikke falder på en søndag.

Hver gang der er en SH-dag, så nedskrives normtimerne. At ”nedskrive” normtimerne betyder, at du skal arbejde færre timer i normperioden, og dermed får du én ekstra fridag for hver SH-dag, der er. En SH-erstatningsfridag skal have minimum samme længde som et kort fridøgn (35 timer).

Arbejder du på en SH-dag, skal du have SH-tillæg (timeløn + 50 %) og samtidig have planlagt en SH-erstatningsfridag en anden dag. Du skal kunne se i din vagtplan, hvor SH-erstatningsfridagen er placeret. 

Fra 1.4.22.Gælder for kommunerne: Hvis din erstatningsfridag bliver inddraget med mindre end 14 dages varsel, så skal du ud over ovenstående også have et tillæg, der ligger tæt på beløbet, du skal have et mistet fridøgn.