Lokal arbejdstidsaftale for Psykiatrivirksomheden

Mange og helt lokale arbejdstidsaftaler i Region Hovedstadens psykiatrivirksomhed er blevet ensrettet. Det bedste fra de mange aftaler er med i den nye fælles aftale.

Oprettet: 16.05.2022

Værn om friweekender i ny arbejdstidsaftale for hele psykiatrivirksomheden 

-Den gode nyhed er, at vi er lykkedes med at få det bedste med fra de eksisterende aftaler over i den nye aftale, som altså kommer til at gælde på tværs af hele Region Hovedstadens psykiatrivirksomhed, siger fællestillidsrepræsentant Helle Thorhus der, sammen med psykiatriens to andre fællestillidsrepræsentanter Rikke Bondorff og Lotte Selnæs, har været med til at forhandle en ny arbejdstidsaftale, der gæler for hele psykiatrivirksomheden. 

- Vi har blandt andet fået med i aftalen, at man ikke må planlægge aftenvagt op til en friweekend. Vagter op til friweekend skal sluttes senest kl. 18. Man må heller ikke planlægge nattevagt natten til mandag efter en friweekend. Det har været i flere af de hidtidige lokale aftaler og kommer nu til at gælde for alle i psykiatrivirksomheden, forklarer Helle.  

Ønske om at samle og ensrette arbejdstidsaftalerne 
Det er indførelsen af det nye vagtplanlægningssystem Optima, der har været anledningen til at arbejdsgiverne har ønsket en samling og en ensretning af de mange eksisterende lokale arbejdstidsaftaler, der har været i psykiatrivirksomheden indtil nu. DSR’s fælletillidsrepræsentanter har deltaget i det arbejde sammen med andre faggrupper i psykiatrien.  

Ensretningen har blandt andet betyder at man fra 1. august, når aftalen træder i kraft, kun har to normperioder på enten 12 uger eller 24 uger.  Se aftalen om Normperiode her. 

Andre arbejdsgivere bør lade sig inspirere – det kan lade sig gøre 
-Det er godt at se, at psykiatrivirksomheden tager sygeplejerskernes balance mellem arbejdsliv og familieliv alvorligt. En weekend, der starter, når man går hjem fredag eftermiddag, er almindeligt for de fleste, og det bør det også være for sygeplejersker, der arbejder i treholdsskift, siger kredsnæstformand Niklas Vagner Forsman og fortsætter: 

-Jeg håber andre arbejdsgivere vil lade sig inspirere af Psykiatrivirksomheden og få indført samme hegn om sygeplejerskernes fritid. Når det kan lade sig gøre i Psykiatrivirksomheden, så bør det også kunne lade sig gøre andre steder, fastslår Niklas.  

Aftalen træder i kraft den 1. august. 

Se aftalen her.