Mænd og ensomhed

På Mens Day 2022 22. november 2022 bliver mænds ensomhed belyst fra flere vinkler. Der er indlæg om, hvad ensomheden har af konsekvenser, hvordan nogle forsøger at løse problemet med mænds ensomhed, og hvordan åndelig omsorg også har en betydning.

Oprettet: 01.11.2022

Ensomhed er også et sundhedsproblem. Der er en nedsat middellevetid på to måneder for både mænd og kvinder, der er ensomme. Både mænd og kvinder, der er ensomme, er oftere syge, mere indlagte, flere førtidspensionister, har flere skadestuebesøg. Mænd er særligt udsatte. Der er 5.300 tabte leveår blandt mænd, der er ensomme og 3.100 for kvinder.

Der bliver indbudt politikere til den efterfølgende debat. 

Se programmet her.

Der serveres sandwich.