Mangel sætter aftryk på budgetaftaler

Både Region H og København afsætter penge til fastholdelse og rekruttering i budgetaftalerne 2023. Det flugter med kredsens indsatser. Nu venter udmøntningen.

Oprettet: 15.09.2022

Regional aftale: Klinisk vejledning og erfarne medarbejdere 
Torsdag 8.9. landede politikerne i Region Hovedstaden en stram budgetaftale for 2023, som tydeligt afspejler udfordringer med at fastholde og rekruttere sygeplejersker. Med aftalen fremhæves behovet for at skabe attraktive arbejdspladser, og der afsættes 10 millioner kroner til blandt andet uddannelse og kompetenceudvikling af kliniske vejledere samt fokus på erfarne medarbejdere. 

”Kredsen har gennem flere år presset på for at forbedre forholdene for studerende, nyuddannede og erfarne sygeplejersker. Jeg er glad for, at vores indsats har båret frugt. Det betyder, at der nu sættes penge af til kliniske vejledere og til indsatser målrettet de erfarne medarbejdere. Det er dem, som sikrer den daglige drift døgnet rundt, og som derudover varetager uddannelse og oplæring af de nye kolleger”, udtaler kredsformand Kristina Robins.
Hun fortsætter: ”Næste skridt er at få omsat de gode intentioner til konkret handling – og så kommer vi heller ikke udenom at tale løn”. Kredsformanden understreger, at budskabet bliver gentaget, når kredsen i den kommende tid drøfter fastholdelse og rekruttering med både regionsrådspolitikere og regionens administration.

Københavns kommune: Penge til fastholdelse og rekruttering 
Fredag 9.9. indgik et flertal på Københavns Rådhus en aftale om budgettet for 2023. Politikerne afsatte en pulje i årene 2023-2026, som skal tiltrække og fastholde medarbejdere på udvalgte velfærdsområder, bl.a. sygeplejersker.

”København har store problemer med både at uddanne, tiltrække og fastholde sygeplejersker. Derfor er det godt, at der følger penge med til indsatsen. Men behovet er også rigtig stort. Beløbet, som politikerne har afsat, dækker kun en fjerdedel af det behov,  embedsmændene fremlagde før forhandlingerne. Politikerne står derfor over for svære prioriteringer, når pengene skal blive til konkrete indsatser”, siger kredsnæstformand Nicklas Vagner Forsman og fortsætter: 
”I kredsen vil vi arbejde for, at pengene målrettes den kliniske vejledning, oplæringsforløb for nyuddannede og indsatser målrettet erfarne medarbejdere. Derfor kommer vi også i kommunalt regi til at tale både løn og vilkår, selvom løn ikke fremgår af aftaleteksten”, siger kredsnæstformanden.

Med budgetaftalen afsætter Københavns kommune en pulje på 69 mio. kroner  i 2023 og 80 mio.  kroner årligt i 2024-2026 til at imødegå udfordringer med rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og andre faggrupper. Pengene kan fx gå til uddannelse, opkvalificering, arbejdsmiljø, trivsel samt fastholdelse af nyansatte og seniorer.
På sundheds- og ældreområdet er der afsat 15 mio. kroner årligt fra 2023-2026, mens forvaltningen alene i 2023 havde forslag til indsatser for over 60 mio. kroner. Den konkrete udmøntning af puljepengene sker gennem de politiske udvalg i kommunen. 

Vil du vide mere? 
Læs budgetaftalen for Region Hovedstaden
Læs budgetaftalen for Københavns Kommune