Massivt pres på regionen efter krav om vagter

Både kredsen og sygeplejersker overalt i regionen reagerede kraftigt på Region Hovedstadens nylige udmelding om, at flere sygeplejersker fremover skal deltage i vagtarbejdet. Nu bliver proces og principper drøftet med medarbejderne

Oprettet: 12.05.2023

Region Hovedstadens ensidige udmelding med krav om, at sygeplejersker ansat i vagtfrie funktioner i fx ambulatorier fremover skal lægge 7% af deres arbejdstid på døgndækkede sengeafsnit, er en ommer. Det var det klare budskab fra kredsformand Kristina Robins, da hun tidligere på ugen gik til møde i regionens øverste samarbejdsudvalg RMU:

Frivillighed og motivation
"Der ER en klar udfordring med huller i vagtdækningen på sengeafsnit, og den skal løses. Men nøgleordene skal være dialog, frivillighed og motivation, ikke tvang og krav om ændringer i ansættelsesvilkår. I mine år som kredsformand har jeg aldrig modtaget så mange direkte henvendelser og bekymringsskrivelser fra sygeplejersker overalt på regionens hospitaler som i denne sag. Fokus er på konsekvenserne for faglighed og brug af specialiserede kompetencer, på patientsikkerhed og selvfølgelig ændringer i de personlige ansættelsesvilkår.
Jeg er helt overbevist om, at krav om vagtarbejde hver 6. weekend vil medføre, at mange erfarne, dygtige sygeplejersker siger deres job op og måske helt forlader et nødlidende sundhedsvæsen. Det har vi haft en god drøftelse om med ledelsen", siger kredsformanden. 

Fællestillidsrepræsentant på Rigshospitalet Charlotte Vallys sidder også i RMU. På mødet fremlagde hun adskillige konkrete eksempler på sygeplejerskernes respons på udmeldingen. De mange reaktioner og konsekvenser gjorde klart indtryk på mødedeltagerne, som består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra regionen.  

Enighed gør stærk
Kredsformand Kristina Robins fortsætter: 
 "På mødet stod samtlige medarbejderrepræsentanter på tværs af faggrupper sammen. Vi kunne ikke bakke op om regionens indstilling. Denne sag viser meget tydeligt, at enighed gør stærk. Jeg forventer nu, at vi starter dialogen forfra om principperne for fordeling af vagtarbejdet, så der lægges op til at finde fælles, lokale løsninger og incitamenter, som medarbejderne kan se sig selv i. Løn kunne være et sted at starte."

Åbent brev fra psykiatrien 
Sygeplejerskernes reaktioner på kravet om tvunget vagtarbejde kom til udtryk på mange måder. Bekymringsskrivelser, stor aktivitet på sociale medier og masser af henvendelser til kredsens politiske ledelse, faglige konsulenter og til lokale TR og FTR. Et åbent brev til politikerne i regionsrådet samlede i løbet af ganske få timer 154 underskrifter fra psykiatriske sygeplejersker og tillidsvalgte. Det nåede også pressen, bl.a. Sundhedsmonitor
Sygeplejerske Thomas M. Sørensen, PC Ballerup, var blandt initiativtagerne til brevet. I et interview i P4 Københavns Radio 9.5. understregede han både konsekvenser for fagligheden og at kravet vil betyde, at flere sygeplejersker vil forlade et i forvejen presset sundhedsvæsen. 

Hvis du vil vide mere
Kredsen inviterer i næste uge medlemmer i psykiatrien til et fyraftensmøde 19. juni til drøftelse af forholdene i psykiatrien. Læs mere og tilmeld dig  
Kredsen erfarer, at arbejdsgiverne i Region Hovedstadens Psykiatri også inviterer medarbejderne til møde inden for få uger.

Vi orienterer om den videre proces, når der er nyt at fortælle. Hold øje med der, hvor du modtager information fra kredsen. Husk, at kredsens politiske ledelse gerne deltager på arbejdspladsmøder, i TR-kollegier mv og drøfter problemstillingerne efter nærmere aftale. 

Læs kredsens tidligere politiske reaktioner på regionens udmelding:  
Kredsformand Kristina Robins understregede 4.5., at tiltaget vil forværre sygeplejerskemanglen og udtalte sig til P4 Københavns Radio herom.
Kredsnæstformand Nicklas V. Forsman konstaterede 8.5., at tvang i psykiatrien nu også omfatter medarbejderne