Ny aftale om ekstraarbejde

Kredsen har forhandlet en helt ny type regional aftale, som skal bruges i forbindelse med pukkelafvikling

Oprettet: 07.07.2020

Corona har medført aflysninger af planlagte aktiviteter på hospitalerne, og det kræver en ekstra indsats af blandt andet sygeplejerskerne at komme igennem den pukkel, der har hobet sig op.
Derfor har kredsen og Region Hovedstaden netop afsluttet forhandlingerne om en ny såkaldt FEA-aftale. Den fastsætter betalingen, når sygeplejersker frivilligt påtager sig at arbejde ekstra, dvs. flere timer end de er ansat til. Aftalen er trådt i kraft og gælder året ud. 

Højere betaling i vagttid
Kredsformand Kristina Robins og kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich har stået for forhandlingen, og aftalen bryder på nogle områder med traditionen for kredsens FEA-aftaler.

Mette Sofie Haulrich siger: "Resultatet betyder, at størrelsen på ekstrabetalingen hænger sammen med tidspunktet. Der er selvfølgelig tillæg for at arbejde ekstra uanset tidspunktet, men tillægget er højere i weekend, aften og nat, end det er på hverdage i dagtimerne. Det er vores klare overbevisning, at mange sygeplejersker vil kunne få mærkbar gavn af den skalering, og at arbejdsgiverne også er interesserede i at bringe aftalen i spil på de vilkår".

Forskel på deltid og fuldtid
"Det var et ufravigeligt krav hos arbejdsgiver, at aftalen skulle differentiere mellem ansættelse på fuldtid og deltid. Derfor sker honorering efter principperne i FEA-aftalen først efter 37 timer. Til gengæld har vi fået forhandlet, at ansatte på deltid får et tillæg på 50% samt ulempeydelser for timerne op til 37 timer, og derefter gælder FEA-aftalen selvfølgelig også deltidsansatte", siger Kristina Robins og fortsætter "Vi er bevidste om, at flere deltidsansatte ikke er tilfredse med aftale, hvilke er noget vi er i dialog med arbejdsgiver om."

"Begge parter har ønsket at bryde med traditionerne og gå nye veje for at opnå resultater. Jeg er ikke i tvivl om, at sygeplejersker, som vælger at yde en ekstra indsats med FEA-aftalen, vil kunne se og mærke positiv forskel på bundlinjen", slutter kredsformanden.  

Brug DSR
Kontakt din lokale tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kredsen, hvis du vil vide mere eller har brug for vejledning. I denne ferietid opfordrer vi dig til at kontakte kredsen på hovedstaden@dsr.dk eller via hovednummeret 7021 1662 i telefontiden kl. 9-14 på hverdage, onsdag dog 13-16.