Ny beredskabsaftale presser sig på

Presset på hospitalernes covid-afsnit stiger i takt med smittetrykket, og der forhandles intenst for at indgå aftaler, som sætter tydelige rammer for beredskab og vilkår.

Oprettet: 11.12.2020

Den nuværende beredskabsaftale udløber 31.12. De centrale forhandlinger om en landsdækkende aftale er brudt sammen, og det er nu op til de enkelte regioner og kredse at forhandle beredskabs-vilkårene for regionens hospitaler.  

Selvom kredsen også gerne vil have en aftale på plads snarest muligt, er det vigtigste mål, at aftalen bliver mærkbart bedre end den nuværende. Kredsformand Kristina Robins går efter, at det som udgangspunkt er reglerne i arbejdstidsaftalen, eller et beløb højt nok til at modsvare ulemperne, der skal gælde for sygeplejerskerne, når de arbejder i beredskabet. Spørgsmålet om frivillighed fremhæves som afgørende for at fastholde sygeplejerskerne fremover.

På det kommunale område er der desværre ikke udsigt til på samme måde at indgå en fælles aftale på tværs af kommunerne, som sætter rammer i forbindelse med covid-beredskab. Men kredsens konsulenter og tillidsvalgte er i flere kommuner lykkedes med individuelle forhandlinger, som honorerer sygeplejersker, der i den senere tid har ydet en ekstraordinær indsats, udvist øget fleksibilitet, varetaget nye opgaver etc. Ud over Københavns kommune er forhandlingerne dog ikke direkte knyttet an til sygeplejerskernes rolle i covid-beredskabet.