Ny kredsnæstformand konstitueret

Kredsbestyrelsesmedlem Inger Margrete D. Siemsen (kaldet Ims) blev i går valgt som ny kredsnæstformand i Hovedstaden for resten af valgperioden frem til november 2021.

Oprettet: 20.08.2019

Der var i alt tre kandidater til posten, som blev ledig i forbindelse med en intern organisationsændring, da den daværende kredsformand fratrådte før sommerferien. I overensstemmelse med DSRs love skal en ny kredsnæstformand vælges af og blandt kredsbestyrelsen, hvilket skete på et ekstraordinært indkaldt møde i går 19. august. 

Bred erfaring
Ims har arbejdet i en række funktioner som sygeplejerske og leder, har en PhD og kommer fra en stilling som sundhedsfaglig chefkonsulent i Region Hovedstaden. Hun er tillidsrepræsentant og blev valgt ind i kredsbestyrelsen i 2015.

”Jeg er stolt over, at kredsbestyrelsen har peget på mig blandt andre gode kolleger. Jeg ser frem til at være en aktiv del af kredsens formandskab og arbejde for højere løn og pension, et trygt arbejdsmiljø og fagligt forsvarlige normeringer. Jeg brænder særligt for forskning og uddannelse og glæder mig til at bringe mine kompetencer i spil som fagpolitisk aktiv på fuld tid i tæt samarbejde med medlemmer og kredsbestyrelse”, siger Ims.

Tillid og handlekraft til gavn for medlemmerne
Kredsformand Kristina Robins ser også frem til at tage fat på opgaverne:
”Nu er formandskabet på plads efter sommerferien. Vi skal have fordelt ansvarsområder og skabt et stærkt samlet team, som sammen med tillidsvalgte og medarbejdere skal fortsætte arbejdet med at gøre DSR vedkommende for medlemmerne, skabe synlige resultater og påvirke sygeplejerskers vilkår og hverdag. Tillid, handlekraft og fællesskab er nøgleord her”.

Allerede til oktober skal kredsens formandskab dog byde velkommen til en ny kollega for en periode, idet kredsbestyrelsen på sit næste møde skal vælge en barselsvikar for 1. kredsnæstformand Signe Hagel Andersen.