Ny kredsnæstformand valgt

Kredsbestyrelsen i Hovedstaden har valgt Nick Vagner Forsman til posten som kredsnæstformand i 2021-25 blandt fem kandidater.

Oprettet: 30.11.2021

Den vakante kredsnæstformandspost i det seks mand store formandskab i Kreds Hovedstaden blev besat på dagens kredsbestyrelsesmøde. Fem medlemmer af kredsbestyrelsen stillede op til valg. Efter to valgrunder var det den nuværende fællestillidsrepræsentant på Nordsjællands Hospital Nicklas Vagner Forsman, der fik flest stemmer. 

Valg af og blandt kredsbestyrelsen
Nicklas har været medlem af kredsbestyrelsen siden 2017. Han tiltræder straks, dvs. fra 1. december 2021. Kredsformandskabet er dermed atter fuldtallige, efter at kredsnæstformand Signe Hagel Andersen nedlagde sit mandat efter kredsvalget i DSR tidligere i november.

 I overensstemmelse med DSRs love besættes en vakant kredsnæstformandpost med en kandidat valgt af og blandt kredsbestyrelsen, hvilket skete på dagens møde. Ændringer af DSRs love kan kun ske på baggrund af en beslutning i kongressen, som er DSRs øverste myndighed. 

Tillykke og tak
Kredsen Hovedstaden ønsker Nicklas tillykke med valget og takker de øvrige fire kandidater Guglielmo Leif Nielsen, Ken Strøm Andersen, Marianne Priskorn og Rikke Wiwe (i alfabetisk rækkefølge) for at stille sig rådighed for det lokale fagpolitiske arbejde i Dansk Sygeplejeråd. 

-Jeg og det øvrige formandskab glæder os over, at vi nu atter er fuldtallige og kan fortsætte arbejdet med de store opgaver, der venter forude:  Den fortsatte kamp for sygeplejerskernes løn og vilkår og det pressede sundhedsvæsen både i region og kommuner er højest på dagsordenen.
Vi har også en stor opgave i at samle sygeplejerskerne og styrke opbakningen til Dansk Sygeplejeråd som sygeplejerskernes fælles faglige organisation. Der får vi brug for alle gode kræfter, og derfor er jeg også glad for, at så mange stærke kandidater viste interesse for at gå aktivt ind i det fagpolitiske arbejde, siger kredsformand Kristina Robins.