Nysgerrig på APN-uddannelsen?

28. januar 2020. Kom og hør om den nye uddannelse som Advanced Practise Nurses (APN). Bliv klogere på hvad en APN-sygeplejersker er og hvilke kompetencer, man opnår gennem uddannelsen.

Oprettet: 20.12.2019

APN er et nyt begreb i Danmark, men udbredt og kendt internationalt. Definitionen på en APN-sygeplejerske er

Den internationale sygeplejerskeorganisations, ICN´s, definition på Advanced Practise Nurses lyder:

  • yder sygepleje på et avanceret niveau
  • har selvstændighed og myndighed til at kunne varetage et større ansvar for patientens pleje og behandling
  • har mulighed for kontinuerlig klinisk udøvelse af den avancerede kliniske kompetence
  • er uddannet ved en anerkendt uddannelsesinstitution på minimum masterniveau, som er formelt reguleret og registreret med titetel. 

APN-uddannelsen
Otte kommuner og Aarhus Universitet er gået sammen om at udvikle en APN-uddannelse til det kommunale sundhedsvæsen.

Det er den uddannelse, du kan høre mere om, hvis du kommer til arrangementet den 28. januar 2020.

Program
Hvorfor APN-sygeplejersker i kommunerne? Hvad vil vi opnå på borgernes vegne? Oplæg v. repræsentanter fra en eller flere af de deltagende kommuner.

APN – præsentation af indhold, optagelseskrav, ansøgningsfrist, mulighed for at læse på deltid samt udbud i både Aarhus og Emdrup. Oplæg v. Aarhus Universitet.

Uddybning af APN-rollen i kommunerne. Forventet funktionsbeskrivelse, vilkår, effekt m.v. Oplæg v. repræsentant fra en af kommunerne samt om muligt en APN-studerende.

Udviklingen set fra Dansk Sygeplejeråd – Avanceret sygepleje i hele sundhedsvæsenet og medlemsmuligheder i kredsene. Oplæg v. fra Dansk Sygeplejeråd

Debat og spørgsmål

Tilmelding her.