Nyvalg til formandskabet

Ken Strøm Andersen og Sisse Kampmann Bruun indtræder i Kreds Hovedstadens formandskab efter nytår.

Oprettet: 13.12.2020

Kredsformand Kristina Robins og det øvrige formandskab kan snart byde velkommen til nuværende kredsbestyrelsesmedlem Ken Strøm Andersen. Han genindtræder som kredsnæstformand for resten af valgperioden frem til november 2021. Det er kun få måneder siden, han forlod formandskabet efter at have udfyldt et barselsvikariat for Signe Hagel Andersen.

Mette Sofie fratræder
Denne gang overtager Ken posten som kredsnæstformand efter Mette Sofie Haulrich, som har fået nyt job udenfor DSR. Han blev valgt til posten som den eneste kandidat på kredsbestyrelsens møde 8. december. 

Kredsen ønsker Ken velkommen tilbage og ønsker Mette Sofie god vind med tak for mange års politisk indsats i kredsen. Der vil senere blive anledning til at tage afsked med Mette Sofie.

Vikariat på fire måneder

sisse_kampmann

Kredsbestyrelsen har på et ekstraordinært møde 14. december valgt Sisse Kampmann Bruun som vikar på fuld tid fra januar og frem til udgangen af april for kredsnæstformand Hanne Krogh, som desværre er sygemeldt.

Sisse arbejder på Hvidovre Hospitals centrale operationsgang og er både AMiR og medlem af kredsbestyrelsen.

Kredsen byder også Sisse hjerteligt velkommen. Formandskabet fordeler arbejdsopgaverne i dialog med Ken og Sisse og melder ud herom senere.