Omkreds H nr. 2 2019 på vej

I årets anden udgave af Omkreds H er temaet ulighed i palliation.

Oprettet: 28.05.2019

Sygeplejersker er en del af løsningen på den ulighed i adgangen til palliation, der hersker i Danmark. Palliation bliver stadig primært tilbudt kræftpatienter, selvom WHO for mange år siden udvidede palliationsbegrebet til at omfatte alle - uanset diagnose - med palliative behov. Læs mere om det i temaet.

Følg med i fortsættelsen på årets gennemgående tema om løn og lønforhandling. Blandt andet om, hvordan FTR på Herlev Hospital har været med til at sikre 1,4 mio kroner til sygeplejerskerne. 

Praksisklinikker er en ny opfindelse, der skal være med til at sikre at alle borgere har adgang til en praktiserende læge, som der er mangel på flere steder i landet. Læs om sygeplejerskernes arbejde i en praksisklinik. 

Smugkig her.

Omkreds H nr. 2 2019