Palliation og rehabilitering - to sider af samme sag?

Kom og få et helt gratis kursus om ligheder og forskelle i palliation og rehabilitering. Få systematiske redskaber til samarbejdet og vurderingen af borgere/patienter med behov for palliation og/eller rehabilitering. Den 19. og 20. september i din kreds (begge dage).

Oprettet: 12.07.2022

Dette kursus henvender sig primært til sygeplejersker, der arbejder med rehabilitering eller palliation på basalt niveau både i primær- og sekundærsektor. Specialister indenfor et af områderne kan med fordel deltage for at få input til, hvad det betyder at se de to begreber i en samlet kontekst. 

I mange hjørner af sygeplejen er et af begreberne eller dem begge er en del af målsætningen og metoderne. Måske har du som andre sygeplejersker nogle gange svært ved at definere præcis, hvad dit bidrag er i rehabiliteringsprocessen, mens du helt er klar over, hvad sygeplejen er i palliationsindsatsen. Så er kurset her noget for dig. 

Kurset er et todageskursus (men ikke med overnatning). 

Tilmeld dig kurset den 19. og 20. september lige her.