Patienter fundet skyldig i gidseltagning af sygeplejerske

Retten på Frederiksberg har i dag 7.12. afgjort, at to patienter er skyldige i frihedsberøvelse, trusler om vold og overtrædelse af våbenloven i forbindelse med et væbnet overfald på en sygeplejerske og dennes kollega.

Oprettet: 07.12.2018

Overfaldet endte i en gidselsituation, der varede over to timer i en nattevagt i januar 2018.

Holdt indespærret

Ansvarshavende sygeplejerske, Jillian Jackson, var på nattevagt på en psykiatrisk afdeling på Frederiksberg. Her blev hun og en kollega overfaldet, frataget deres overfaldsalarmer og telefoner og holdt indespærret i mere end to timer af en patient og dennes bekendte.

Gidseltagerne truede dem med gevær, pistol og kniv. De truede også med at slå gidslernes kollegaer fra andre afdelinger ihjel, hvis de skulle finde på at komme til undsætning.

Bag gidseltagningen stod en 34-årig patient og dennes 38-årige bekendte, som også var psykiatrisk patient. Ved retten på Frederiksberg blev de i dag (7.12.) begge kendt skyldige i frihedsberøvelse, trusler om vold og overtrædelse af våbenloven og to andre forhold. Straffen er under udmåling.

Enorme menneskelige omkostninger

Jillian kan ikke længere arbejde som sygeplejerske i psykiatrien. Hun er fortsat meget påvirket af forløbet, som har sat dybe spor i hendes tilværelse og hverdag.

Se Jillian Jackson fortælle om overfaldet til TV2 Lorry (nederst på siden) .

Mangelfuld sikkerhed

”Vi kan ikke som samfund acceptere, at man skal være i livsfare på sit arbejde. Og når man arbejder med psykisk syge mennesker, der kan være stærkt forpinte, er det helt afgørende for personalets sikkerhed, at der er ressourcer nok” udtaler næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Mette Sofie Haulrich. Hun var i tiden efter gidseltagningen i kontakt med arbejdsgiver om den konkrete sag og om ledelsens håndtering af den.

Årsag: Presset på psykiatrien

Mette Sofie har desuden fulgt sagen fra tilhørerpladserne i retslokalet i Frederiksberg. Hun er ikke i tvivl om, at denne og mange lignende situationer sker, fordi psykiatrien er presset i bund. Der er kommet væsentligt flere patienter til i de senere år, men der er ikke tilført penge, der modsvarer den store stigning. Det betyder, at der i dag er langt færre ressourcer til den enkelte patient.

”Sygeplejerskens voldsomme oplevelser er et direkte og nedslående resultat af, at psykiatrien mange steder er presset helt i bund på ressourcerne. Sådan har situationen været alt for længe nu” fortsætter Mette Sofie Haulrich. ”Psykisk syge får alt for ofte ikke den pleje og behandling, de har brug for. Konsekvensen er, at omfanget af vold og trusler om vold har nået et helt urimeligt omfang” vurderer hun.

I en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd har gennemført, udtaler næsten hver tredje sygeplejerske, der arbejder i psykiatrien, at patienter ofte ikke får den nødvendige forebyggende behandling og pleje. Sygeplejerskerne udtrykker også, at patienterne ofte udskrives, selvom de fortsat har behov for at være indlagt.

Både personale og patienter taber

”Denne sag er endnu et ulykkeligt eksempel på, hvordan patienter svigtes, fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer i psykiatrien. En episode som med de rette ressourcer kunne være forebygget, eskalerer i stedet. Konsekvensen bliver, at de to psykiatriske patienter ender med at begå en kriminel handling. Det betyder i vores sundhedsvæsen, at de overgår fra den almene psykiatri til at blive patienter i retspsykiatrien. Det er dyrt – både samfundsmæssigt og menneskeligt for alle de implicerede. Og sagen her er desværre langt fra den eneste. Vi ser en stigende tendens til vold mod personale og dermed også en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter” udtaler Mette Sofie Haulrich, som henviser til en kortlægning fra Sundheds- og ældreministeriet.

Kontaktperson

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Mette Sofie Haulrich
msh@dsr.dk, tlf. 30226626

FAKTA

  • Næsten hver tredje sygeplejerske i psykiatrien har inden for den seneste måned oplevet, at patienter er blevet udskrevet, selvom de fortsat havde behov for behandling og pleje af specialuddannede sundhedsprofessionelle.
  • To tredjedele af sygeplejersker ansat på psykiatriske skadestuer vurderer, at over halvdelen af patienterne, som henvender sig med akutte psykiatriske skader eller sygdomme kunne have undgået dette med den rette indsats tidligere i forløbet.
  • Mere end en tredjedel af de psykiatriske sygeplejersker mener, at borgere med psykiatrisk sygdom ikke har mulighed for tilstrækkelig akut hjælp, hvis deres sygdom forværres.