Personsag om brug af kredsens midler

I de seneste dage har en alvorlig personsag om brug af kredsens midler været håndteret af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Oprettet: 27.06.2019

NYT OM SAGEN (29.6.19)

Vibeke Westh har med øjeblikkelig virkning fralagt sig sin rolle som kredsformand og øvrige tillidsposter/hverv, hun måtte bestride på vegne DSR eller Kreds Hovedstaden. Indtil 31. august 2019 vil hun være til rådighed for at bistå Kreds Hovedstaden med at overlevere sine opgaver og besvare kredsens eventuelle spørgsmål.

Fratrædelsen kommer efter en sag om brug af organisationens midler. Der er fundet en løsning, som efter DSR’s opfattelse alt i alt genopretter forholdene, og der er taget afsæt i de rammer, som er fastlagt af kongressen.

1. kredsnæstformand Kristina Robins er tiltrådt som kredsformand for Kreds Hovedstaden.

 

NYHED FRA 28.6.19

Ideelt set skulle kredsen af personhensyn først have orienteret medlemmerne efter en afsluttet intern håndtering. På grund af et meget beklageligt læk af sagen til Ekstra Bladet blev forløbet desværre meget anderledes.

Kort om sagen:

  • I januar i år henvendte tre whistleblowers sig med oplysninger om kredsformand Vibeke Wesths håndtering af organisationens midler.
  • Revisionsfirmaet Deloitte gennemførte derfor på Dansk Sygeplejeråds foranledning en undersøgelse og samlede konklusionerne i en rapport. Her blev der problematiseret over en række forhold.
  • Ansvaret for at håndtere konsekvenserne af undersøgelsen blev fredag 21. juni overdraget til kredsens næstformandsgruppe.
  • Kredsbestyrelsen blev præsenteret for undersøgelsens konklusioner af revisor og advokat mandag 24. juni. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at give næstformandsgruppen fuld opbakning til at håndtere sagen.
  • Ekstra Bladet valgte at skrive i avisen om sagen 26. juni, da de var kommet i besiddelse af den fortrolige rapport. Både kredsformand Vibeke Westh og 1. kredsnæstformand Kristina Robins kommenterede på rapportens konklusioner.
  • I den kommende tid vil kredsens næstformandsgruppe og Dansk Sygeplejeråds advokat fortsat arbejde på en løsning, der kan afslutte sagen.

Kredsbestyrelsen og næstformandsgruppen understreger, at der er tale om en kritik af kredsformandens måde at håndtere sit ansvar for medlemmernes penge på. Der er ikke tale om kritik af hendes politiske arbejde.

De seneste dage har debatten især foregået i den lukkede facebookgruppe Aktiv i DSR.

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen kommenterer sagen her

Kredsen opdaterer hjemmesiden, når der er nyt i sagen.