Plads til forbedring i beredskab

Corona er her endnu, og beredskabet skal kunne aktiveres inden for tre dage. Giv din leder besked, hvis du vil melde dig frivilligt. Giv din TR eller kredsen besked, hvis du bliver pålagt at deltage i beredskabet.

Oprettet: 17.09.2020

Beredskabsaftalen, som blev forhandlet med regionerne i juni, er i denne tid til drøftelse og forhandling på hvert enkelt hospital i regionen, fordi der er brug for at forbedre den. Det har medlemmerne fortalt os, og det har vi handlet på. Intentionen med beredskabsaftalen fra juni var klar: Ønsket om at være bedre forberedt næste gang og et princip om frivillighed fremfor pålæg. Det er fortsat kredsens udgangspunkt ved de aktuelle forhandlinger. Og det hjælper os med at holde arbejdsgiver fast på princippet om frivillighed, at vi kan handle, når vi hører om pålæg. 

Vi ved, at erfaringerne fra foråret afholder mange sygeplejersker fra at tage en tørn mere i beredskabet: Ændringer i vagtplaner uden varsel, stort arbejdspres, utilstrækkelig organisering med faglig utryghed til følge og manglende økonomisk anerkendelse. Der er plads til forbedring på alle parametre. Det går vi efter.

kristina-robins-underskrift

Kristina Robins Kredsformand DSR Kreds Hovedstaden