Pres på Hvidovres neonatal afsnit

"Det er helt tydeligt, at jo bedre sygeplejerskebemandingen er på en afdeling, jo bedre er patientsikkerheden", siger kredsnæstformand Signe Hagel Andersen til P4 København om balancen mellem arbejdsopgaver og normering.

Oprettet: 05.02.2021

"Når antallet af fødsler stiger, stiger antallet af syge børn også. Hvis ikke normeringerne på neonatal-afsnittet følger med arbejdsopgaverne, stiger presset på den enkelte sygeplejerske. Når der er for lidt personale, bliver konsekvensen, at man skal prioritere i opgaverne. 
Som sygeplejerske har man en kæmpe bekymring for, om de patienter, man tager sig af, får den rigtige pleje. Den bekymring skal tages alvorligt", siger kredsnæstformand Signe Hagel Andersen i en kommentar til dagens historie i DR P4 København om forholdene på Hvidovre Hospitals neonatal afsnit. 

Normering gør en forskel
Det er altid vigtigt at have fokus på balancen mellem opgaver og ressourcer, siger Signe Hagel Andersen: "Bedre sygeplejerskebemanding har betydning for patientsikkerheden, indlæggestiden bliver kortere, og der er lavere dødelighed", slutter kredsnæstformanden.

Hør indslaget med Signe Hagel Andersen i P4 København 5.2. kl. 08:30. 

Læs DRs historie om situtationen på Hvidovre Hospitals neonatalafsnit