Presse: Løn efter profession ikke køn

Kreds Hovedstadens formandskab skriver i Jyllands-Posten: I 1969 besluttede Folketinget, at kvinder ikke var hovedforsørgere, og derfor ikke skulle have samme lønniveau som mænd. Det skader selvfølgelig de fag, som består af flest kvinder.

Oprettet: 28.05.2020

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten 16. maj 2020

Nu skal sygeplejersker have løn efter profession, ikke køn!

Politikere og sundhedsmyndigheder har talt om sygeplejersker på en ny måde. I al offentlighed. På pressemøder har de med stor alvor fortalt befolkningen, at det er helt afgørende, at der er sygeplejefagligt personale til rådighed for dem, der vil blive alvorligt syge efter smitte med Coronavirus. At unødvendigt mange patienter vil dø, hvis ikke sygeplejersker stiller deres kompetencer og dem selv til rådighed.

Og det har sygeplejerskerne gjort. De har i udstrakt grad udvist samfundssind ved at tåle arbejdsvilkår, som for de fleste vil være helt uhørte. At skulle møde på arbejde, hvor man ellers var planlagt til at have fri. At skulle møde i nattevagt, hvor man skulle have været i dagvagt. At skulle udføre opgaver, som ikke er en normal del af ens arbejde, og hvor man kan føle sig fagligt usikker – og ikke mindst udsat i forhold til Covid-19.

En bekymret og frygtsom befolkning har forståeligt nok også været hurtig til at hylde sygeplejerskerne for deres samfundssind.

De mange positive tilkendegivelser af sygeplejerskers betydning er værdsat. Men rosende ord er lidt svært at købe en bolig for eller bruge til en fornuftig pensionsopsparing. For sygeplejersker halter ligesom mange andre kvindedominerede fag langt bagefter på lønniveauet. De økonomiske muligheder i tilværelsen er fortsat ulige fordelt mellem kønnene i Danmark.

Denne urimelige lønforskel har sine rødder tilbage i Tjenestemandsreformen fra 1969. Dengang besluttede og vurderede Folketinget, at ’kvinder ikke var hovedforsørgere, og derfor ikke skulle have lige så høj en løn som mænd’. I dag er det vist tydeligt for enhver, at sygeplejersker også er hovedforsørgere. Lønnen er bare ikke fulgt med”

Det ved politikerne godt. Og skærpet af den nuværende situation bliver det mere og mere vanskeligt at bortforklare dette absurde dilemma. I de seneste dage har vi derfor hørt politikere sige, at det er på tide at få løftet sygeplejerskers løn op på niveau med traditionelle mandsdominerede fag. Andre fremfører, at politisk indblanding er i strid med den danske model. Men årsagen til denne skævvriding af lønnen mellem de traditionelle mandefag og kvindefag er netop utidig politisk indblanding i den danske model; en politisk reform - Tjenestemandsreformen. Den alvorlige ulighed, som reformen skabte, kan derfor kun rettes op med politisk handling.

Uden politisk opbakning og deltagelse i denne samfundsudfordring, tror vi desværre ikke på, at den kollektive hukommelse rækker til efter Coronakrisens akutte fase. Derfor er der god grund til, at politikerne debatterer, hvor afhængig vi som samfund er af, at der også i fremtiden er dygtige sygeplejersker til at løfte opgaverne. Det er helt afgørende, at lønnen stiger, hvis de unge skal vælge sygeplejestudiet til og, at de erfarne sygeplejersker fortsat vil blive i faget – før, under og efter en pandemi.

Formandskabet
Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Kredsformand Kristina Robins og kredsnæstformænd Harun Demirtas, Mette Sofie Haulrich, Hanne Krogh, Inger Margrethe Dyrholm Siemsen, Ken Strøm Andersen

formandskab kreds hov maj 2020