Rammer for covid-beredskab på plads

Ny aftale fastlægger vilkår og honorering i forbindelse med deltagelse i det fremadrettede covid-beredskab.

Oprettet: 06.07.2020

DSR og andre faglige organisationer har netop indgået en aftale med Region Hovedstaden. Frem til årets udgang regulerer den vilkårene for sygeplejersker og andre medarbejdere, som indgår i covid-beredskabet fremover. Det betyder, at rammerne for at stå til rådighed nu er på plads.  Aftalen gælder med tilbagevirkende kraft fra 13. maj 2020 og omfatter sygeplejersker, der ikke i forvejen er ansat på afsnit, som behandler covid-patienter.

Aftalen tager udgangspunkt i , at:

  • det skal være frivilligt, om medarbejderen ønsker at deltage i covid-beredskabet
  • det skal afklares med lederen, hvor og hvor længe medarbejderen skal stå til rådighed
  • der er tale om honorering både for at stå til rådighed og honorering for konkret flytning til anden afdeling
  •  hvis der opstår behov for udpegning, skal ledelsen involvere (fælles)tillidsrepræsentanten 

Meld dig på et oplyst grundlag
Kredsformand Kristina Robins siger i forbindelse med aftalen:
"Med aftalen i hånden er det mere tydeligt, hvad det indebærer for den enkelte at stille sig til rådighed i beredskabet. Vi vurderer resultatet som det bedst opnåelige på tværs af de faggrupper, som har prioriteret at få afklaret de konkrete vilkår for at indgå i beredskabet.
Til august mødes vi med regionen for at uddybe og tydeliggøre nogle vigtige punkter i aftalen:  Balancen mellem frivillighed og udpegning samt fokus på i videst muligt omfang at fastholde planlagte / beskyttede fridage ved overgang fra kendt vagtplan på stamafdelingen til ny vagtplan i covid-beredskabet."

Søg råd og vejledning
Aftalen afklarer også andre forhold, fx omkring længere transport, indviduelle hensyn ved omlægning af tjenestetid og behovet for oplæring/introduktion. 

Kontakt DSR, hvis din leder spørger dig om at stå til rådighed i beredskabet, eller du selv overvejer at melde dig. Din lokale tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kredskontoret, tlf. 7021 1662 i telefonåbningstiden, står altid klar med rådgivning og vejledning i din konkrete situation.