Regeringens coronavinterpakke

Aftalen om udmøntning i Region Hovedstaden af regeringens vinterpakke er faldet på plads. Kriterierne vil omfatte både mange sygeplejersker og tilgodese udvalgte områder. Kredsformanden er tilfreds.

Oprettet: 17.12.2021

Kredsen har sammen med syv andre faglige organisationer forhandlet om kriterier og beløb ved udmøntningen af de 312,4 mio. kroner, som udgør Region Hovedstadens andel af vinterpakken.

Kriterier vil omfatte sygeplejersker 
Pakken udmøntes efter forskellige kriterier, som alle udløser tillæg - blandt andet et tillæg for fastholdelse på 16.000 kr. i perioden 1.12.21-31.3.22 samt et rekrutteringstillæg på 4.000 kr. pr. måned, man er ansat i perioden 1.1.-31.3. 2022. 
Dertil kommer en forhøjelse af tillæg, som gives for hhv. at arbejde på en afdeling med høj vagtbelastning, for at påtage sig ekstra arbejde og for at tage vagter i hospitalernes interne vikarkorps.

Fastholdelse i fokus 
”Jeg vurderer, at mange sygeplejersker på regionens hospitaler bliver tilgodeset med dette forhandlingsresultat og i flere tilfælde har mulighed for at opnå dobbelt tillæg.
Det har været vigtigt for os at prioritere penge til at fastholde sygeplejersker, der allerede er ansat og have fokus på den daglige drift frem for at presse sygeplejerskerne til at løbe endnu stærkere", siger Kristina Robins og fortsætter.

Kredsformand Kristina Robins

Både mange og mærkbart
"Mange sygeplejersker på de mest belastede og hårdt pressede afdelinger vil opfylde betingelserne for at opnå tillæg efter de kriterier, vi alle er blevet enige om. Samtidig har det været afgørende, at tillæggene har en størrelse, hvor de vil kunne mærkes hos den enkelte.
Min vurdering er, at det er lykkedes, så aftalen rammer både bredt og fokuseret. Det er jeg godt tilfreds med og jeg håber, at pakken vil gøre god gavn i klinikken”.

Ikke en varig løsning
Kristina Robins understreger, at vinterpakken har til formål at hjælpe de pressede hospitaler gennem vinteren.
"Denne aftale løser slet ikke det grundlæggende problem med sygeplejerskers lønindplacering, og den tilgodeser heller ikke det kommunale sundhedsvæsen, som også er under stort pres. Begge dele kæmper vi videre for", siger kredsformanden.

Hvis du vil vide mere
Se aftalen om vinterpakken
Se kredsens pressemeddelelse om vinterpakken

Mange aftaler på spil
Regeringens vinterpakke er nr. 2 i rækken af vinterpakker. Region Hovedstaden har også fundet penge til en vinterpakke, og der ud over er der forhandlet en aftale om at sikre personaleressourcer i forbindelse med et stigende antal COVID-19 patienter. Få et overblik over aftalerne her.

Aftale: Personaleressourcer i forbindelse med COVID-19

 

Aftalen, som du kan se her, er indgået mellem DSR Kreds Hovedstaden og Region Hovedstaden i forbindelse med tiltagende smitte december 2021 og behov for at sikre personaleressoucer.

 

Regeringens coronavinterpakke

Regeringen afsatte i forbindelse med finansloven 1 millard kroner til et nødlidende sundhedsvæsen for at styrke og understøtte aktivitet og fastholde medarbejdere hen over vinteren, dvs. frem til 1.4 2022. 

312 mio. kr. er gået til hospitalerne i Region Hovedstaden.

Princpperne for hvilke afdelinger, der kan få del i penge: Belastede og vagttunge, akutte afsnit, mange vakancer og høj personaleomsætning. 

De faglige organisationer har forhandlet med regionen om størrelsen på beløbene, der kan udmøntes. 

Det er ledelserne på hospitalerne, der afgør, hvem der får del i pengene.

Link: Se aftalen her

 

 

Regionens vinterpakke

Region Hovedstaden fandt sidst på året 30 millioner kroner, der skal give mulighed for at honorere medarbejdere på udvalgte, særligt belastede afdelinger med et tillæg. 

Den konkrete udpegning af de afsnit og/eller medarbejdergrupper/faggrupper/funktioner, der skal tilgodeses, sker i dialog med tillids- og fællestillidsrepræsentanterne. 

Spørg din tillidsrepræsentant. 

Se mere om aftalen her.