Regionsbudget: Gode tiltag men besparelser skygger

Et pænt budgetforlig med gode tiltag, der skæmmes af de underliggende besparelser. Sådan lyder dommen over det nye budgetforlig i Region Hovedstaden fra kredsen.

Oprettet: 11.09.2018

”Der er nogle rigtig gode takter i budgetforliget, som vil gavne sygeplejersker og patienterne. Jeg er især glad for, at regionsrådet har valgt at afsætte penge til akutområdet og til flere socialsygeplejersker,” siger kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Vibeke Westh.

Hun henviser til, at der er afsat 40 mio. kr. til mere personale i akutmodtagelserne, og 6,3 mio.kr. til efteruddannelse af personalet i akutmodtagelserne. Derudover er der afsat penge til at ansætte 4 ekstra socialsygeplejersker og en stribe andre mindre forbedringer, bla. på giftlinien.

Gastroområdet har ved et delforlig i august måned fået tilført 20 mio. kr mere om året til personale.

Mange besparelser bag budget

Problemet med budgetforliget er de underliggende besparelser, der beløber sig til et sparekrav fra regionens side på 198 mio. kr. og interne omprioriteringer på de enkelte hospitaler på 215,6 mio. kr. Til sammen skal hospitalerne altså spare 413,6 mio. kr.

”Det er meget voldsomt, og det kommer til at gå ud over kvaliteten for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet. Det er svært at glæde sig for alvor over forbedringer, når der samtidig er så mange forringelser,” siger Vibeke Westh, der som næstformand i regionens hovedmedarbejderudvalg har tænkt sig at fortsætte kampen for at mildne effekten af besparelserne.

Hun påpeger også, at kredsen vil arbejde videre for at sikre, at de afssatte midler fra budgetforliget rent faktisk også kommer sygeplejersker til gavn. 

Partierne bag budgetforliget har tilkendegivet, at antallet af afskedigelser som følge af budgettet for 2019 skal holdes på et minimum, og de fleste af de tilførte budgetmidler vil blive udmøntet allerede fra årsskiftet, så man undgår ”fyr og hyr” afdelinger, hvor man først må afskedige som følge af besparelserne for senere at få tilført de samme penge igen.

Investeringer i anlæg og psykiatri

Budgetforliget for 2019 indeholder også investeringer i anlæg, herunder 7 mia. kr. som skal bruges til at renovere de nedslidte hospitaler over de næste 10 år.

Derudover er der forhandlet en særlig psykiatripakke, der blandt andet styrker bemandingen på intensive sengeafsnit, udvider de ambulante tilbud, viderefører det Tværfagligt Udgående Team (TUT) og styrker behandlingen af børn og unge med skizofreni. Der bliver i alt tilført psykiatrien 63 mio. kr.

Budgetforliget er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance 

Du kan læse forligsteksten her