Sådan forebygger og indberetter du gener ved brug af masker

Masker er uundværlige i kampen mod Covid-19. Men de giver en række gener, som man ikke skal acceptere stiltiende.

Oprettet: 13.01.2021

3 opmærksomhedspunkter i forhold til masker og gener: 

  1. Planlæg skift af maskerne i løbet af dagen - og plej din hud mellem skiftene

Spørg din ledelse, om der kan indkøbes hudpleje-/dermatologiske produkter til jeres forskellige hudtyper i afdelingen.
Gode råd til pleje: Hudproblemer ved brug af mundbind | Løn og arbejdsvilkår, DSR.

  1. Registrer og indberet dine gener

Det er afgørende, så det tydeliggøres, om der er brug for udskiftning af masker (type/produkt) til en bedre kvalitet og justering af retningslinjer.
Registrering er også din dokumentation, hvis du får længerevarende skader, som skal anmeldes som arbejdsskade.

Spørg din leder eller arbejdsmiljørepræsentant, hvordan I registrerer gener på jeres arbejdsplads.

  1. Overhold tidsrammen på 3 timer pr. vagt for brug af FFP2 og FFP3

FFP2 og FFP3 masker må ikke bæres i mere end 3 timer pr. vagt. Der må kun dispenseres ved en akut opstået nødsituation, og hvis sygeplejersken IKKE oplever gener. Sygeplejerskernes arbejde kan derfor ikke planlægges på en måde, hvor de skal bære masken længere end tre timer.

Aktuelt er der ingen tidsramme for brugen af det almindelige kirurgiske mundbind.

Hvem har ansvaret
Det er din leders opgave at sikre, at ovenstående efterleves. Kontakt din AMiR, TR eller kreds, hvis du har brug for hjælp til at indgå i dialogen om ovenstående.

Kredsen har kontaktet Region Hovedstaden om overtrædelser

Baggrunden for henvendelsen til arbejdsgiver er, at flere arbejdersteder overskrider tidsgrænsen på tre timer ved brug af FFP2 og FFP3.

Hvis du er ansat i en kommune, statsansat eller privatansat og oplever, at forholdene omkring værnemidler ikke kan efterleve ovenstående, skal du kontakte din Leder, TR og/eller arbejdsmiljørepræsentant.
Hvis ikke forholdene kan leve om til det her beskrevne, så kontakt gerne specialkonsulent Karin Bloch Nielsen kbn@dsr.dk.