Sådan påvirker høje krav til fleksibiliteten sygeplejersker

Sygeplejerskerne fik angst, depression og led af søvnløshed, da de blev bedt om at vise en udstrakt fleksibilitet under coronapandemien start. Det har forskere nu vist med al tydelighed. Forskere har også gode råd til, hvad der skal til, for at afbøde konsekvenserne af høj fleksibilitet. Se deres guide her.

Oprettet: 29.03.2021

Corona har været en del af sygeplejersker arbejdsliv i over et år. Mange har udvist udstrakt grad af fleksibilitet. Både i forhold til arbejdssted, arbejdstider, introduktion til opgaverne og nye kolleger m.m.

I takt med at coronapandemien trækker ud, viser fleksibilitetens skyggesider sig imidlertid tydeligt. I efteråret 2020 viste en undersøgelse fra Defactum at 77% af sygeplejerskerne anså, at den fleksibilitet der blev forventet af sygeplejersker, var for høj.

Fleksibilitet koster på det psykiske helbred
Defactum, der er et forsknings- og konsulenthus tilknyttet Region Midtjylland, har spurgt godt 1000 sygeplejersker fordelt i hele landet i foråret 2020 og igen 400 i efteråret 2020. Defactums endnu ikke offentliggjorte undersøgelse viser:

  • Der er øget oplevelse af stress, angst, depression og søvnproblemer blandt sygeplejersker, der er udlånt til andre afsnit
  • Det opleves værst at blive udlånt til afsnit med Covid-patienter. Men udlån til afdelinger uden Covid-patienter øger også oplevelsen af stress, angst, depression og søvnproblemer – om end i lidt mindre grad
  • Det er bedst at være på egen afdeling – uagtet om der er Covid-patienter eller ej

Med denne forskning bliver det tydeligt, at den fleksibilitet, der handler om at blive udlånt har en øget negativ konsekvens for sygeplejerskers psykiske helbred.

Det handler ikke om hænder, men om kompetencer
Kredsnæstformand Sisse Bruun siger: 
- Det er alvorlige konsekvenser undersøgelsen fra Defactum afslører. Og jeg synes den viden skal tages med – ikke kun til kommende sundhedskriser – men også til organiseringen af sygeplejen i hverdagen. Der er en tendens til, at tro man kan lappe huller i driften ved at flytte sygeplejersker rundt mellem afdelinger. Resultaterne fra Defactum viser, at sygeplejerskerne ikke kan holde til det, og det er alvorligt nok i sig selv, siger Sisse og fortsætter:

- Vi skal samtidig huske på, at sygeplejerskernes sikkerhed på egne kompetencer og tryghed i kendte omgivelser har en direkte indflydelse på patientsikkerheden. Så hverken patienter eller sygeplejersker kan være tjent med, at behandle sygeplejersker som ludobrikker. Det handler ikke om at skaffe hænder, men om at have de rette kompetencer på rette tid og sted i forhold til borgernes/patienternes sikkerhed. Det må være ledetråden i organiseringen af sygeplejen både i hverdagen og under sundhedskriser.

Sygepleje i ukendte rammer – sådan skal det håndteres
Forskere fra Bispebjerg/Frederiksberg har også undersøgt sygeplejerskers oplevelser det seneste år. Resultaterne af deres undersøgelse er blevet brugt til at lave en guide til udlån. I disse guides fremgår bl.a. at:

  • Frivillighed er bedst
  • Nye opgaver/funktioner skal være tydeligt beskrevet og tilpasset den enkeltes kompetencer
  • Klar forventningsafstemning omkring opgave og kompetencer og tid
  • Forberede stampersonale til de(n) nye, der kommer
  • Styr på løn og ansættelsesforhold
  • Så vidt muligt følge sædvanligt rul

Få mere at vide om fleksibilitet og konsekvenserne af den
Du kan læse mere om Frederiksberg/Bispebjerg hospitals forskning om ledelse, udlån og fleksibililtet fra magasinet Fag og Forskning. 

Tilmeld dig fyraftensmøde d. 20 maj, hvor forsker Henrik Lund fra RUC, vil udfolde begrebet fleksibilitet på god og ondt.

Opfordre din leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant til at deltage i TRIO-dag om fleksibilitet d. 8. juni.

Rammerne påvirker sygeplejen og patientsikkerheden

Det påvirker sygeplejerskerne, når de bliver udsat for at blive flyttet rundt på andre afdelinger. Det er en nødløsning, som også påvirker kvaliteten af sygeplejen.

Se det seneste nummer af OmKreds H, hvor flere artikler belyser, hvordan organisering, kompetencer og mulighed for at udøve patientcentreret sygepleje hænger sammen. Stå stærkere i argumentationen for at sætte en stopper for skadelige og urimelige krav til sygeplejerskernes fleksibilitet.