Sektorovergangen i psykiatrien

Meget tyder på, at borgere med psykisk sygdom er (for)tabte i systemet. Arrangement i Frederikssund den 14. maj for alle, der er interesseret i forholdene for borgere med psykisk sygdom.

Oprettet: 03.04.2019

Kom og vær med i en faglig spændende konference. 

Tilmeld dig her. 

PROGRAM

Kl. 15:30      
Faglig markedsplads & kaffe/kage.
Besøg boderne og få en snak med DSR om dine  vilkår, eller hvad du har på hjerte. Mød også PKA, DSA, RHP, Specialuddannelsen i                                             psyk.sygpl., Københavns Professionshøjskole mm.

Kl. 16.45
Velkomst ved Jacob Vagner Madsen, udviklingschef Psykiatriskcenter Nordsjælland.  Mette Sofie Haulrich, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Kl. 17.00
Sygeplejerskens rolle set fra brugerens side. Oplæg ved Carina Bjergager, der er bruger af psykiatrien.

Kl. 17:15
Borgere med psykisk sygdom klemt mellem to kulturer. Ansatte i henholdsvis social- og behandlingspsykiatrien forstår borgeren med psykisk sygdom ud fra to helt forskellige perspektiver. Borgeren føler sig overset og tabt i overgangen mellem sektorerne. Oplæg ved Lektor og Ph.d. Kim Jørgensen fra Københavns Professionshøjskole

Kl. 18.00
Spisning og hygge på markedspladsen.

Kl. 18:45
Meningsfuld støtte til borgeren gennem det psykiatriske system.
Hvad har sygeplejersker at byde på for borgeren? Oplæg ved sygeplejerskerne Therese Grefstad Bang og Helene Thulin Jørgensen, Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion

Kl. 19.15 
FACT – støtte til patientens recoveryprocess
Samarbejdet mellem bosteder og behandlingspsykiatri med metoden FACT. Oplæg ved sygeplejerske i FACT Maneka Qvarfort Nielsen, sygeplejerske og teamkoordinator i FACT, Frederikssund Nina Knak

Kl. 19.45
Spørgsmål

Kl. 20:00
Præmier og farvel. Vi trækker lod om præmier, her i blandt et weekendophold for to på Kolding Fjord Hotel.