Senere pension duer ikke for alle

Kredsen kommenterer Region Hovedstadens forslag om at udsætte pensionen i en periode som en af flere måder at modgå sygeplejerskemangelen på.

Oprettet: 11.02.2020

"Det er absolut ikke en løsning for ALLE sygeplejersker at udsætte pensionen i en periode. Det KAN måske være en fornuftig mulighed, som den enkelte kan vælge.  Men det kræver bedre arbejdsvilkår og mindre arbejdspres, fx færre weekend- eller nattevagter, nedsat tid eller andre vilkår tilpasset den enkelte", siger kredsformand Kristina Robins i en artikel i Berlingske 11.2.

Kommentaren retter sig mod et af flere forslag i Region Hovedstadens strategi for at sikre flere sygeplejersker i 2021. Strategien er en følge af den brede politiske aftale om 1.000 flere regionalt ansatte sygeplejersker over hele landet, hvor ca. 314 skal være i Region Hovedstaden.

En bred vifte af indsatser
Et af de forskellige forslag i regionens strategi er, at sygeplejersker udskyder deres pensionering i en periode på tre måneder eller mere. Andre forslag handler om uddannelse og om bedre vilkår for oplæring og introduktion.

"Vi har brug for flere sygeplejersker, fordi det vil gavne arbejdsmiljøet  og fagligheden. Det gælder ikke kun det regionale område, som denne aftale omfatter. Flere sygeplejersker kræver en bred vifte af indsatser, som vi gerne vil fortsætte dialogen med regionen om. Et tiltag kunne være, at nogle frivilligt vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Men også her er mindre arbejdspres og bedre løn og vilkår afgørende, hvis regionen vil arbejde for, at flere sygeplejersker bliver længere i faget", slutter kredsformand Kristina Robins.   

Arbejdsforholdene er for ringe
Sygeplejerske og kredsbestyrelsesmedlem Solveig Olafsdottir har godt seks år tilbage på arbejdsmarkedet. For hende personligt er det ikke umiddelbart tillokkende at blive længere end pensionen, hvis de nuværende arbejdsforhold for sygeplejersker ikke bliver anderledes.  

"Sygeplejerskemanglen skal altså ikke afhjælpes med senere pension for sygeplejersker, men med ordentlige arbejdsforhold og ordentlig løn", sagde Solveig Olafsdottir blandt andet til DR P4 Københavns journalist 11.2. 

Hvis du vil vide mere
Hør hele interviewet med Solveig Olafsdottir i DR P4 Kbh (spol til 00:40:00 for at lytte til interviewet, som slutter 44:20) 

Kredsformand Kristina Robins udtaler sig i Berlingske 11.2. (artiklen kan kun læses i sin helhed med abonnement på avisen)