Søg ind på APN-uddannelsen inden 1. marts

Du bliver bedre og mere systematisk til det, du allerede gør. Og du styrker din faglige bevidsthed, når du studerer til APN-sygeplejerske. Læs hvad Anne Byskov får ud af at gå på APN-uddannelsen.

Oprettet: 24.02.2020

Den 1. marts er fristen for at søge ind på den nye linje for Kandidat Uddannelsen i Sygepleje. APN-uddannelsen hedder den. APN står for Advanced Practice Nursing  på dansk - Avanceret Klinisk Sygepleje. 

Hvis du vil udvikle din kliniske praksis og blive en af de sygeplejersker, der i fremtiden skal være med til at løse samfundets udfording med stadig flere borgere med multisygdom og kronsisk sygdom, så søg ind på APN-uddannelsen. 

Her kan du læse, hvordan konsultationssygeplejerske Anne Byskov får styrket sine kompetencer og får øjnene op for, hvor vigtig sygeplejen er. Anne går på det første hold af APN-studerende, som startede i sensommeren 2019. Udannelsen udbydes af Aarhus Univerisitet, men kan læses i Emdrup på universitetets campus der. 

Papir på kompetencerne

Med en uddannelse i avanceret klinisk sygepleje får konsultationssygeplejerske Anne Byskov dokumentation for sine kompetencer.

- Når jeg hører om, hvad APN-sygeplejersker laver i udlandet, så mener jeg, at jeg som konsultationssygeplejerske allerede arbejder som APN- sygeplejersker. Alligevel er det meget meningsfuldt for mig at gå på uddannelsen, for jeg får styrket mine kompetencer, og ikke mindst får jeg dokumentation for det, jeg kan, siger Anne Byskov.

Finde og tolke videnskabelig litteratur
- Sidste år handlede vores undervisning om kvalitativ forskning og metode, og det er et eksempel på, hvordan jeg med uddannelsen bliver styrket i noget af det, jeg allerede arbejder med, siger Anne.

       -Sammen med den læge jeg arbejder hos og en anden læge fra lokalområdet, har jeg været med til et udviklingsarbejde omkring øjenbetændelse. Vi har mange små børn i vores praksis, som ligger på Nørrebro. Og øjenbetændelse hos børnene er en af de ting, som forældre henvender sig med ofte, fordi de bliver ringet hjem fra arbejdet af institutionerne og får at vide, at de skal holde børnene hjemme, forklarer Anne.

      -Vi søgte i den videnskabelige litteratur, fandt den nyeste evidens og lod os inspirer fra blandt andet Region Midt og udviklede informationsmateriale både til forældre og institutionerne, som sundhedsplejerskerne er med til at udbrede. Materialet fortæller, hvordan man kan kende forskel på, hvilken form for øjenbetændelse, der kræver behandling og at børn bliver holdt hjemme, og hvilken der blot skal plejes med saltvand og ikke kræver, at børn bliver hjemme fra institutionen, siger Anne og konstaterer:

      -I kraft at min uddannelse, vil jeg fremover være bedre til at finde og vurdere den type litteratur, vi brugte i sådan et udviklingsprojekt.

Sygeplejerske- og patientrollen
Lige nu har Anne og hendes 30 medstuderende sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed på skemaet. Og også her kan Anne relatere, det hun lærer, til den dagligdag hun har i den almene praksis

      -Jeg har altid været optaget af, at jeg som sygeplejerske i en lægepraksis ikke ”bare” vil være en minilæge. Jeg synes, det er vigtigt, at det også er min sygeplejerskefaglighed, der kommer i spil, siger Anne.

      - I det her semester, hvor vi går ned i de gode gamle sygeplejeteoretikere, bliver jeg mere bevidst om sygeplejerske- og patientrollerne, og hvordan sygeplejen går ud på, at støtte patienten til egenomsorg og bidrage til empowerment. Det sætter ord på det, jeg hele tiden har tænkt var en forskel, i den tilgang lægen har til patienterne, i forhold til den jeg har. Det styrker mig i at lægge endnu mere værdi i den tilgang, og jeg får også lyst til, at synliggøre det. Dokumentere at det altså er et meget vigtigt aspekt af menneskers sygdom og vej til sundhed, at de får støtte til selv at finde deres handlemuligheder.

Helhedsvurdering og handlekompetencer
Anne ser frem til de kommende semestere, hvor de medicinske kompetencer kommer i fokus.

      -Næste semesters overskrift er "Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger". Det er her, vi får udviklet vores kompetencer til at lave en helhedsvurdering af en patient, lægge planer og sætte de relevante handlinger i gang. Igen er det jo noget af det, jeg allerede gør i dag. Men hvis det går, som jeg har oplevet med de hidtidige semestre, så vil jeg få en mere systematisk tilgang og flere muligheder for at udvikle mig fagligt på det område også, siget Anne og slutter med at konstatere:

      -Jeg mener, at der er mange steder i sundhedsvæsnet, hvor APN-sygeplejersker kan bruges. Når jeg ser til udlandet, så er det vi laver i almen praksis som konsultationssygeplejersker kun èn måde at være APN-sygeplejerske på blandt mange andre ret fantastiske muligheder. 

Læs mere om APN-uddannelsen i næste nummer af OmKreds H og her på DSR's temaside om APN.