Sygeplejerskers (livs)vigtige kompetencer bliver spildt

Sygeplejersker går hjem fra jobbet med dårlig samvittighed over for borgere og patienter, fordi de ikke har nået deres sygepleje. Alligevel oplever 70% af sygeplejerskerne, at de udfører opgaver, der intet har med sygepleje at gøre.

Oprettet: 09.09.2022

Det gør næsten ondt, at se et billede af en sygeplejerske, der gør rent. For sker det virkelig stadigvæk, at sygeplejersker bruger tid på at gøre rent? Ja i følge en undersøgelse fra DSR-analyse.

Værdifulde kompetencer spildt på rengøring
70% svarer at de løser ikke-sygeplejefagligt arbejde i løbet af en almindelig arbejdsdag. De bruger  mellem 30 minutter (19%) helt op til over 2 timer (13%) især på rengøring og oprydning. En fjerdel (26%) bruger mellem 1 - 1½ time på en almindelig arbejdsdag på opgaver, der ikke relaterer sig til deres kompetencer og uddannelse.

Mange timer i telefonen, for at få fat i læger
I kommunerne har en undersøgelse fra Deloitte vist, at sygeplejerskerne bruger , hvad der svarer til 600 årsværk på landsplan på at ringe til læger, for at få tilladelse til, om de må udfører selv simple opgaver. Tre ud af fire sygeplejersker oplever, at de ikke ummidelbart får fat i en læge og må vente på svar i mere end 24 timer. Halvdelen af dem, angiver at henvendelsen omfattede borgere med akut behov.

Man kan frigive kommunale sygeplejerskers tid og forhindre væsentlige gener for borgerne, hvis sygeplejerskerne får et selvstændigt virksomhedsområde og dermed kan undersøge og igangsætte simple behandlinger og senere konferere med lægen. 

Veluddannede sygeplejersker  - ikke varme hænder - redder liv
Studier viser, at patienters mulighed for overlevelse øges med 11%, når der er tilstrækkeligt med sygeplejersker tilstede. Faktisk er antallet af patienter pr. sygeplejerske den stærkeste faktor for patientsikkerheden (referencer i denne artikel). Men det er ikke kun antallet af sygeplejersker pr. patient, der har betydning:  Flere studier viser (punkt 3,4 i  denne forskningsartikel) at patientsikkerheden også er afhængig af uddannelsesniveauet for dem, der udfører sygeplejen. Så det er ikke ligegyldigt, hvad sygeplejersker bruger deres tid på. 

lungemedicinsk afdeling herlev hospital

De har knækket koden og fået tid til sygepleje

På lungemedicinsk afdeling på Herlev hosptial opdagede de, at tiden til at udføre sygepleje hele tiden måtte vige for andre faggruppers behov og tidsplaner. Sygeplejerskernes tid blev stjålet. Det lykkede dem med stærk faglig ledelse og hjælp fra en forsker at erobre deres tid tilbage, så de nu kan udføre evidensbaseret og personcentreret sygepleje. Sådan fik de den stjålne tid tilbage

Tag tiden tilbage
Den 24. november kan du på et virtuelt fyraftensmøde høre mere om, hvordan lungeafdelingen fik gjort plads til sygeplejen. Se mere og tilmeld dig her. 

 

Sygepleje vi ikke kan overlade til andre faggrupper
Manglen på sygeplejersker er så alvorlig, at mange arbejdspladser i gang med at finde andre faggrupper, der kan overtage sygeplejefaglige opgaver. Det er dermed vigtigere end nogen sinde, at sygeplejerskers hverdag er organiseret, så de bedst kan bruge deres livvigtige viden og kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Se her, hvilken del af sygeplejen, vi ikke må overlade til andre faggrupper